Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to Kymenlaakso

Edistämme paikallista luonnon- ja ympäristönsuojelua tiedottamalla, järjestämällä talkoita, antamalla suosituksia maankäytöstä ja seuraamalla kaavoitusta.

Lue lisää toiminnastamme

Kuva: Pekka Raukko

Luonnon puolesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry seuraa aktiivisesti toimialueensa luonnon tilaa ja käyttöä. Piiri tekee kannanottoja ja suojelualoitteita, sekä antaa lausuntoja ja suosituksia ympäristölupiin, kaavoitukseen ja maankäyttöön. Se myös tarvittaessa puuttuu epäkohtiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry hoitaa perinnemaisemia, parantaa uhanalaisten lajien elinolosuhteita kunnostamalla niiden esiintymisalueita sekä raivaa haitallisia vieraslajeja. Piiri tekee yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja kansalaisten kanssa. Se myös järjestää retkiä, tapahtumia, luentoja, keskusteluja ja kursseja ajankohtaisista aiheista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry

  • [email]
  • 045 104 9388 (ma-to klo 9 - 16)
  • Savonkatu 23, 3.krs., huone 3018, 45100 Kouvola

Ajankohtaista

Niivermäen luonnonsuojelualue laajentui Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson aloitteesta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 5.6.2020 päätöksellään perustanut uuden luonnonsuojelualueen Kuusankosken Niivermäkeen. Suojeltu alue on kooltaan 15,2 hehtaaria. Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso laati keväällä 2018 suojelualoitteen koskien noin 40 hehtaarin alaa Niivermäellä. Nyt tehdyllä päätöksellä siis vain osa aloitteen alasta suojeltiin. Saadaanko loputkin Niivermäen suojeluun kelpaavasta alueesta vielä rauhoitettua? Tämä on Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson tavoitteena.

Lue lisää