Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to Kymenlaakso

Edistämme paikallista luonnon- ja ympäristönsuojelua tiedottamalla, järjestämällä talkoita, antamalla suosituksia maankäytöstä ja seuraamalla kaavoitusta.

Lue lisää toiminnastamme

Kuva: Pekka Raukko

Luonnon puolesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry seuraa aktiivisesti toimialueensa luonnon tilaa ja käyttöä. Piiri tekee kannanottoja ja suojelualoitteita, sekä antaa lausuntoja ja suosituksia ympäristölupiin, kaavoitukseen ja maankäyttöön. Se myös tarvittaessa puuttuu epäkohtiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry hoitaa perinnemaisemia, parantaa uhanalaisten lajien elinolosuhteita kunnostamalla niiden esiintymisalueita sekä raivaa haitallisia vieraslajeja. Piiri tekee yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja kansalaisten kanssa. Se myös järjestää retkiä, tapahtumia, luentoja, keskusteluja ja kursseja ajankohtaisista aiheista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry

  • [email]
  • 045 104 9388 (ma-to klo 9 - 16)
  • Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola

Ajankohtaista

Kymenlaakson luonto 2018

Suomen soidensuojeluverkon täydentämiseksi Kymenlaaksossa kartoitettiin lukuisa määrä kohteita vuosina 2013-2014. Näistä 16 valittiin soidensuojelun täydennysehdotukseen. Kouvolan ja Haminan rajalla sijaitseva Kajasuon ja Lamminsuon alue edustaa yhtä näistä suoluonnon suojelun…

Lue lisää