Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Kainuun piiri ry

Toimimme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon suojelun ja monimuotoisuuden sekä kestävän elämäntavan ja ympäristön terveyden edistämiseksi.

TOIMINTA

Kuva: SLL / Jukka Eskelinen

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiriin kuuluu 5 paikallisyhdistystä: Lentua-Seura ry, Paltamon luonto ry, Sotkamon Luonto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry ja Ylä-Kainuun luonto ry .

Piirin toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva hallitus yhdessä piirin ainoan työntekijän toiminnanjohtajan kanssa.

Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan retkille, talkoisiin ja tapahtumiin sekä ideoimaan ja järjestämään yhdessä mieluista luontotoimintaa.

Vapaaehtoistyöpanoksesi on meille tärkeä.

Voit tukea työtämme lähiluontosi hyväksi liittymällä Luonnonsuojeluliiton jäseneksi tai ilmoittautumallla vapaaehtoiseksi toimijaksi.

Tule mukaan toimintaan!

http://www.sll.fi/tule-mukaan/lahjoita

Piirin tehtävänä on edistää paikallista ja seudullista luonnon- ja ympäristönsuojelua yhdessä paikallisyhdistysten kanssa järjestämällä tapahtumia, talkoita, antamalla aloitteita, muistutuksia, lausuntoja, suosituksia luonnonvarojen ja maankäytön suhteen. Teemme yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton lisäksi myös muiden arvojamme tukevien organisaatioiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Piirin tehtäviin kuuluu myös luontoon ja ympäristöön liittyvät harrastus-, tutkimus- ja selvitystyöt ja ympäristökasvatus.

Kainuun piirin toiminnassa painottuu boreaalisten havumetsien ja sen lajiston suojelu, vain säilyttämällä riittävän laajat metsäalueet saadaa metsälajisto säilymään sukupuutoilta ja lajikato saadaan estettyä.

Kainuussa on lukuisia toimivia kaivoksia ja yksi jättikaivos Terrafame/Talvivaara sekä vireillä olevia kaivoshankkeita, joiden ympäristövaikutuksia seurataan. Kaivoshankkeiden edistymistä seurataan ja laaditaan tarvittaessa lausuntoja, muistutuksia ja valituksia. Yhteistyötä tehdään lähipiirien, Luonnonsuojeluliiton ja eri yhdistysten ja kansalaisten kanssa, jotka ovat huolissaan kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista. Kaivostoiminnan on oltava mahdollisimman kestävää ja niiden päästöt ympäristöön minimaaliset.

Kasvava tuulivoimabuumi lisää huolta Kainuun erämaisen luonnon säilymisestä, joten seuraamme tuulivoimahankkeita tiiviisti ja annamme lausuntoja selvitysten ja YVA-ohjelmien ja selostusten valmistuessa. Tarvittaessa olemme myös valmiita valittaamaan hankkeista.

Käynnistynyt ilmastomuutoksen näkyy myös toiminnassamme etsittäessä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen siihen. Olemme mukana mm. Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiainneuvottelukunnassa.

 

 

Suomen luonnon­suojeluliiton Kainuun piiri ry

  • [email]
  • 040 7741983
  • 87100 Kajaani

Ajankohtaista

Lausunnot, muistutukset ja valitukset 2022

1) 24.1. Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Kainuun ELY-keskuksen ratkaisusta Mieslahden kaivoksen toimenpidekieltoon asettamiseksi LSL 57 §:n nojalla tehdystä vireillepanosta (KAIELY/640/2019). Mukana valituksessa ovat Kainuun piiri, Paltamon luonto ry ja Vesiluonnon puolesta ry.

Lue lisää

Ympäristökasvatus

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri toteutti yhteistyössä Vaara-kollektiivin kanssa vuoden 2020 aikana Ympäristöministeriön rahoittaman ympäristökasvatushankkeen. Koronavuosi muutti hankkeen käytännön toteutuksen osittain verkkoon. Muun muassa ilmastonmuutos ja ympäristötunteet…

Lue lisää