Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pirkanmaan piiri

Suojelemme pirkanmaalaista luontoa ja ympäristöä yhdessä 16 paikallisyhdistyksemme kanssa.
Tule mukaan toimintaan!

Kuva: Juho Kytömäki / SLL Pirkanmaa

Kohti paremmin suojeltua Pirkanmaata

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriin kuuluu 16 paikallisyhdistystä ja niiden lähes 3000 jäsentä. Toimintaa pyörittävät osa-aikainen työntekijä ja piirihallitus.

Piirin toimintakenttä on laaja, sillä siihen kuuluu periaatteessa kaikki, mikä liittyy luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Piiri edistää muun muassa metsien, soiden ja vesien suojelua, perinnemaisemien hoitoa sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Erilaisiin maankäyttöhankkeisiin – esimerkiksi turpeenottoon ja kaivostoimintaan – ja kaavoitukseen vaikuttaminen teettää paljon työtä, mutta vastapainoksi piiri tekee myös aloitteita eri aiheista.

Piiri järjestää retkiä ja talkoita, joista tunnetuin lienee Seitsemisen kansallispuiston talkooleiri. Piiri tekee paljon yhteistyötä paitsi omien paikallisyhdistystensä ja Luonnonsuojeluliiton, myös muiden kansalaisjärjestöjen, viranomaisten, yksityishenkilöiden ja yritysten kanssa.

Vuonna 2017 käynnistyi piirin mitassa laaja Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke, jonka tavoitteena on arvokkaiden luontokohteiden hoitaminen sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen toiminnan kautta.

 

Piirin toimisto on Tampereella, yhdessä monen muun luonto- ja ympäristöalan kansalaisjärjestön kanssa osoitteessa Kuninkaankatu 39 (Laukontorin lähellä).

Voit seurata meitä myös Facebookissa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

  • [email]
  • 040 515 4557
  • Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere

Ajankohtaista

Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas

Luonnonhoito kotoutumisen tukena -opas tarjoaa vinkkejä luonnonhoitoon ja luonnon hyödyntämiseen kotoutumisessa. Opas on julkaistu piirin Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeessa. Opas on ladattavissa suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää

Haetaan aluesihteeriä

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. hakee sijaisuuteen osa-aikaista aluesihteeriä 1.6. – 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Aluesihteeri toimii yhteistyössä piirihallituksen ja piirin järjestösihteerin kanssa. Aluesihteerin työhön kuuluvat alla mainitut ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät.

Lue lisää

Ilveksen metsästys lopetettava epäeettisenä ja -ekologisena

Ilves on kolmanneksi suurin petoeläimemme ja ainoa kissapetomme. Laji oli Suomessa 1950-luvun alussa sukupuuton partaalla liiallisen metsästyksen johdosta. Metsästyslakiin 1.1.1968 perustavan rauhoituksen ansiosta kanta elpyi ja oli suurimmillaan noin 2 800 yksilöä. Viime vuosina kanta on jälleen selvästi pienentynyt. Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomessa elävän enintään 1 990 yli vuoden ikäistä ilvestä,…

Lue lisää