Sijainti: Pääsivu

Luonnonsuojelupiiri toimii!


Jarmo Laitiselle tämänvuotinen ympäristöpalkintomme ansiokkaasta suoekologisen tietämyksen soveltamisesta käytäntöön


Jlaitinen.jpg


Juhlahetki vietttiin suoretkellä Iin Olhavassa. Jarmo oli  oppaanamme pikkusoilla, jotka kuuluvat ainutlaatuiseen suokehitysarjaan Nybystä Ison Heposuon soidensuojelualueelle.

Nuorimmasta lähdettiin liikkeelle. Merenrannan luhtainen suursarasuo oli ehtinyt 200 vuoden ikään. Retki päätettiin Honkisuolle, joka oli jo 3000 vuotta vanha, mikä oli pääteltävissä siitä, että suo sijaitsi 30 metriä merenpinnan yläpuolella.

Jarmon suotietämys on ollut käytössä muun muassa maakuntakaavoitukseen liittyvässä soiden inventoinnissa ja lukuisissa selvityksissä, joissa on tarkasteltu maankäytön vaikutuksia soihin. Töissään hän on tavanomaisesta poiketen arvioinut huolellisesti vesien virtaussuuntia ja valuma-aluemuutosten vaikutuksia soiden ekologiaan.

Luonnonsuojelupiirin toiminnassa on kokemusta eritasoisista selvityksistä kertynyt. Kun hyvään törmää, se ilahduttaa paitsi osaamisen osoituksena myös vastuullaan oikean ja olennaisen tiedon jakamisesta.


Luonnonkukkien päivänä 17.6. retkeiltiin Hailuodon maankohoamisrannoilla


HailuotoSANGINJOEN ULKOMETSÄn suojelu etenee verkkaisesti


Sangipolku.jpg


Sanginjoen ulkometsästä päätettiin 29.1.2018 suojella 1127 hehtaaria. Kaupunginvaltuuston päätös syntyi selkein numeroin. Päätöksestä on kuitenkin valitettu. Jahkaistu on asian kanssa vuodesta 2004 alkaen. Se ei vielä kaikille riittänyt.

 

Mitä tapahtuu sillä yli puolella ulkometsän 2500 hehtaarin alasta, joka tammikuisen valtuuston päätöksellä jäi metsätalouden piiriin? Hoito- ja käyttösuunnitelmalla se olisi tarkoitus ratkaista. Periaatteessa on kuitenkin linjattu, että alalla toimitaan virkistyskäytön ja monimuotoisuuden vaalimisen ehdoilla - kenties jatkuvaa kasvatusta soveltaen. Nähtäville vähintään suunnitelma tulee, entä muita osallistumisen mahdollisuuksia?

 

kalimenjoen-myllykoski.jpg

Kalimenjoen Myllykoski lokakuisessa asussa

Luontojärjestöjen tavoitteena on edellen koko Sanginjoen ulkometsän suojelu . . . aikanaan

 

Sanginjoen aluetta käyttävät niin retkeilijät, koululuokat, päiväkotiryhmät, tutkijat, luontokuvaajat, turistit, matkailuyrittäjät, luontoharrastajat, ulkoilijat, marjastajat, sienestäjät ja metsästäjät. Se on metsän jalostamista metsänä. Vain suojelu turvaa parhaiten kaikki nämä käyttömuodot sekä vielä luontoarvot.

Sanginjoen ulkometsän luontoarvot eli uhanalaisen ja silmälläpidettävän eliölajiston määrä, metsien rakennepiirteet, alueen koko sekä virkistyskäyttörakenteet ovat samaa luokkaa kuin keskisuurissa eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa, kuten Nuuksiossa.

Kaikista Oulun kaupungin metsistä Sanginjoen ulkometsän 1127 hehtaarin suojelualue kattaa vain noin 6 prosenttia. Valtava enemmistö kaupungin metsistä on talouskäytössä.

Suojelualoite (pdf)

Oulu sai ulkometsän lahjoituksena Ruotsin kuninkaalta kaupungin perustamisen yhteydessä vuonna 1605. Se on oululaisten merkittävin lähiluontoalue.

 

                 vanamo.jpg

 

Tervetuloa kanssamme Suomen luontoon!

Tapahtumat
Loppulan kesäkahvila 21.07.2018 - 22.07.2018 — Sanginjoentie 1101
Merenrannalle kesäpäivän viettoon talkoiden merkeissä 27.07.2018 09:00 - 18:00 — Pyhäjoen Yppäri
Luonnontilainen hiekkarantakin komistuu hoidolla 28.07.2018 10:00 - 15:00 — Pyhäjoen Yppäri
Loppulan kesäkahvila 28.07.2018 - 29.07.2018 — Sanginjoentie 1101
Sarviselänkankaalla niittopäivä 04.08.2018 09:00 - 16:00 — Muhos
Tulevat...
ppmaa-logo-400.jpg


Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin motto

Toimimme yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa muutosvoimana luonnon suojelun ja monimuotoisuuden sekä kestävän elämäntavan ja ympäristön terveyden edistämiseksi.

 

etusivukuva.jpg