Norppia arvioidaan eläneen parhaimmillaan Saimaassa tuhansia yksilöitä. Nyt se on erittäin uhanalainen ja välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Tavoitteemme on, että saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja saavuttaa suotuisan suojelun tason.

Norpalle turvattu tulevaisuus

Yksikään saimaannorppa ei saa kuolla kalanpyydyksiin. Niin tutkimustulokset, kansainväliset sopimukset kuin lainsäädäntö edellyttävät pyydyskuolemien estämisen, jotta saimaannorpan kanta pääsee elpymään.

Kuva: Juha Taskinen

Siirry sisältöön

Tavoitteemme on, että saimaannorppa saisi elää Saimaalla rauhassa ja lajin tulevaisuus varmistuu. Uhanalaisuuden poistuminen edellyttää norppakannan moninkertaistumista ja levittäytymistä entisille elinalueilleen. Saimaalle mahtuisi hyvin tuhansia norppia.

Tähän kaikkeen tarvitaan valistuksen ja ympäristökasvatuksen laajentamista ja monipuolistamista, jotta Saimaalla vahvistuu suojelumyönteinen ilmapiiri.

Kasvutavoitetta nostettava

Saimaannorpan suotuisa suojelun tason saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia suunnitelmia. Saimaannorppakanta kasvaa tällä hetkellä, mutta hitaasti. Kannan vuosittainen kasvutavoite pitäisi nostaa nykyisestä 3–4 prosentista vähintään 5–­6 prosenttiin. Uusimmat geneettiset tutkimukset sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat edellyttävät sitä, että saimaannorpan kanta pitää saada nykyistä voimakkaampaan kasvuun.

Vaaralliset kalanpyydykset kiellettävä

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on, että yksikään saimaannorppa ei saa kuolla kalanpyydyksiin. Se tarkoittaa, että saimaannorpalle vaarallisten kalanpyydykset täytyy kieltää ympärivuotisesti koko levinneisyysalueella. Ammattikalastajille on maksettava korvaus rajoitusten takia menetetystä ansiosta. Kalastusrajoitusten valvontaa tehostetaan ja rangaistuksia tiukennetaan. Norppaturvallisten kalastusvälineiden kehittelyä ja käyttöönottoa jatketaan. Tarvitaan myös lisää tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista saimaannorpalle.

Turvaa norpalle

Rantarakentamista on rajoitettava kaavoituksella. Lisäksi on turvattava saimaannorpan pesimärauhan turvaaminen talviaikaan (joulu-huhtikuu) ja minimoitava häirintä tarvittaessa liikkumis- ja maihinnousurajoituksin. Karvanvaihtoaikaaan touko- ja kesäkuussa norppa tarvitsee rauhaa.

Rikolliset vastuuseen

Saimaannorppaan kohdistuvien luonnonsuojelurikosten nykyistä parempi tutkinta. Rikollisten saattaminen rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saimaannorpan tappaminen on sanktioitava myös rahallisesti (ympäristöministeriön ohjeellinen arvo 9755 €).

Toiminta ja saavutukset

Saimaannorppia on noin 380-400 yksilöä. Pitkäjänteisen suojelu- ja tutkimustyön ansiosta kanta on hitaasti kasvanut 1980-luvun puolivälistä, jolloin norppia oli arviolta vain 120–150 yksilöä.

Lue lisää norpan suojelusta

Auta saimaannorppaa

Tue norpansuojelutyötä lahjoituksella tai liittymällä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Auttaa voit myös esimerkiksi osallistumalla talkoisiin, välttämällä norpalle vaarallista kalastusta Saimaalla ja jakamalla tietoa saimaannorpan suojelusta. Pelastetaan yhdessä sympaattinen hylkeemme!

Katso mitä sinä voit tehdä