Sai­maan­norp­pa

Saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Niitä ei elä missään muualla kuin Suomen Saimaalla, ja ne ovat välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Toimimalla nyt voimme vielä pelastaa sympaattisen hylkeemme!

Kuva: Juha Taskinen

Etusivu Mitä me teemme Saimaannorppa

Tavoitteena norpan säilyminen

Norppia arvioidaan eläneen parhaimmillaan Saimaassa tuhansia yksilöitä. Nyt saimaannorppa on erittäin uhanalainen ja välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Tavoitteemme on, että norppakanta kasvaa vakaasti ja saavuttaa suotuisan suojelun tason.

Lue lisää tavoitteistamme

Toiminta ja saavutukset

Saimaannorppia on noin 430–440 yksilöä. Pitkäjänteisen suojelu- ja tutkimustyön ansiosta kanta on hitaasti kasvanut 1980-luvun puolivälistä, jolloin norppia oli arviolta vain 120–150 yksilöä. Teemme kaikkemme, että norppa säilyy jatkossakin osana luontoamme.

Tutustu norpan suojeluun

Auta saimaannorppaa

Tue norpansuojelutyötä lahjoituksella tai liittymällä Luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Voit auttaa myös esimerkiksi osallistumalla talkoisiin, jakamalla tietoa ja pitäytymällä norpille vaarallisesta kalastuksesta. Pelastetaan yhdessä sympaattinen hylkeemme!

Katso mitä sinä voit tehdä

Tietoa saimaannorpasta

Saimaannorppa on norpan alalaji ja yksi harvoista makeassa vedessä elävistä hylkeistä.

Opi norpasta

Uhkatekijät

Ihminen on toiminnallaan aiheuttanut sen, että saimaannorppa on nykyisin erittäin uhanalainen.

Tutustu uhkatekijöihin

Suojelun lyhyt historia

Saimaannorpan selviytymismahdollisuuksia on saatu suojelun avulla lisättyä.

Lue lisää

Kalasta oikein norppavesillä

Saimaannorpan suurin yksittäinen kuolinsyy on edelleen kalanpyydyskuolleisuus. Tee päätös saimaannorpan hyväksi ja jätä verkot sekä löysänieluiset katiskat laskematta Saimaalla.

Norppaturvallinen kalastus

Saimaannorpan suojelua yhteistyössä

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeen (2020–2025) tavoitteena on ehkäistä ja vähentää eri uhkatekijöiden aiheuttamia ongelmia norppakannalle.

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanke

Saimaannorppa ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät lämpimät talvet vaikeuttavat saimaannorppien pesimistä. Norpan pesiminen apukinoksiin ja keinopesiin on antanut toivoa siitä, että pesintää voidaan auttaa.

Apukinostalkoot ja keinopesät

Auta norppaa!

Auta pelastamaan yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä sukupuutolta. Ohjaamme tukesi paikalliseen ja valtakunnalliseen suojelutyöhömme saimaannorpan puolesta. Rahankeräyslupa RA/2022/199.

Liity kuukausilahjoittajaksi

Ajankohtaista

Kalaverkot uhkaavat saimaannorppia taas heinäkuusta alkaen – ”Kalastusrajoituksia on tehty piittaamatta oikeasta tiedosta”

Verkkokalastusrajoitukset saimaannorppien keskeisillä elinalueilla päättyvät tänään 30. kesäkuuta. Muikkuverkkojen osalta kielto päättyi jo 20. kesäkuuta, ja nuori norppa kuoli laillisiin muikkuverkkoihin heti kesäkuun lopussa. Suurin piikki norppien kalanpyydyskuolemissa onkin heti rajoitusten päätyttyä. Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa kalastajia omaksumaan norppaturvalliset kalastusmenetelmät, ja kuluttajia vaatimaan norppaturvallisesti pyydettyä kalaa.

Lue lisää

Kaupallinen kalastaja Tapani Kontinen lopetti verkkokalastuksen auttaakseen saimaannorppaa

Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi kalastajille maksutta yli sata norppaturvallista Saimaa-katiskaa Joroisissa lauantaina 17. kesäkuuta. Tapahtumaan saapui myös rantasalmelainen kaupallinen kalastaja Tapani Kontinen, joka oli tehnyt päätöksen luopua verkkokalastuksesta. Kontinen on huolissaan Saimaan ja saimaannorpan hyvinvoinnista. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen haastatteli Kontista, joka kertoi tarkemmin merkittävän päätöksensä taustoista.

Lue lisää

Saimaannorpan pesälaskennat ABC (ja DE)

Saimaannorpan pesälaskentoja on nykyisellä menetelmällä tehty 1990-luvun alusta alkaen. Pesälaskennoista vastaa Metsähallitus, ja toiminta on luvanvaraista. Mutta mistä oikein on kysymys, kun puhutaan saimaannorpan pesälaskennoista? Saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen valottaa kirjoituksessaan pesälaskennan taustoja.

Lue lisää

Saimaannorppa kiinnostaa päiväkodeissa ja kouluissa – Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi vapaasti käytettävät norppaopetusmateriaalit

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut vapaasti hyödynnettävät saimaannorppa-aiheisten oppituntien materiaalipaketit. Valmiin ja ikäryhmittäin räätälöidyn aineiston avulla opettajat ja kasvattajat voivat itse pitää saimaannorppa-aiheisen oppitunnin. Oppilaitokset ja yleisöpaikat voivat myös saada liikuteltavan norppanäyttelyn maksutta käyttöönsä.

Lue lisää

Maa- ja metsätalousvaliokunta hylkäisi kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin verkkokalastuksen kieltämistä saimaannorpan levinneisyysalueella

Vuonna 2019 yli 76 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen verkkokalastuksen kieltämiseksi saimaannorpan levinneisyysalueella. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta päätti syyskuussa 2022 kuitenkin esittää eduskunnalle kansalaisaloitteen hylkäämistä. Tämä on saimaannorpan suojelun kannalta erittäin lyhytnäköistä.

Lue lisää