Metsät

Metsät ovat suomalaisille rakkaita. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää huolta ja kamppailee sen puolesta ympäri maata, että metsämme säilyvät elinvoimaisina myös tuleville sukupolville.

Etusivu Mitä me teemme Metsät

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme

Tule mukaan

Jokainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä

Lyhyt oppimäärä metsien mo­ni­muo­toi­suu­des­ta

Julkisessa keskustelussa esiintyy virheellisiä väitteitä metsätalouden kestävyydestä. Kokosimme väitteisiin vastauksia.

Lue artikkeli

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Ajankohtaista

Lähiluonto ei mene pois muodista

"Uskon, että tulevaisuudessa lähiluonto nähdään aarteena, jota ei saa hävittää. Jokainen metsä on terveysmetsä", kirjoittaa Liisa Hulkko pääkirjoituksessaan.

Lue lisää

Kaupunkiluonto turvapaikkana

Monet lajit ovat levittäytyneet urbaaniin ympäristöön ja kaupunkien virkistysmetsiin vanhojen puiden ja saalistusapajien perässä. Luonnonsuojelija-lehti esittelee kolme lajia, jotka kaupunkilainen voi tavata omassa lähiluonnossaan.

Lue lisää

Entistä suurempi osa suomalaisista vähentäisi metsien hakkuita

Suomalaisista vain alle neljännes uskoo Orpon hallituksen turvaavan metsien hiilinielut niin, että Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan. Tämä selviää Luonnonsuojeluliiton tilaamasta kyselytutkimuksesta. Hallituksella on tänä vuonna mahdollisuus osoittaa, että se tekee riittävät toimet hiilinielujen korjaamiseksi.

Lue lisää

Nykyinen lainsäädäntö ei turvaa metsiä ylisuurilta hakkuilta

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt vuosikirjaratkaisussaan, että Kemin biotuotetehtaan puuraaka-aineen hankinta ei ollut tehtaan ympäristöluvanvaraista toimintaa. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi turvaa metsiä ja niiden hiilivarastoja ylisuurilta hakkuilta. Valtion pitää kehittää uusia ohjauskeinoja, joilla metsäluontoa sekä hiilinieluja ja -varastoja voidaan suojella.

Lue lisää