Metsät

Metsät ovat suomalaisille rakkaita. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää huolta ja kamppailee sen puolesta ympäri maata, että metsämme säilyvät elinvoimaisina myös tuleville sukupolville.

Etusivu Mitä me teemme Metsät

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme

Tule mukaan

Jokainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä

Lyhyt oppimäärä metsien mo­ni­muo­toi­suu­des­ta

Julkisessa keskustelussa esiintyy virheellisiä väitteitä metsätalouden kestävyydestä. Kokosimme väitteisiin vastauksia.

Lue artikkeli

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Ajankohtaista

Hakkuut keskeytettiin Rokansaarella

Puumalan Rokansaarta on kutsuttu Saimaan salaiseksi helmeksi ja Paratiisisaareksi. Keväällä ympäristöjärjestöjen tietoon tuli, että saaren yli 100-vuotiaisiin metsiin on suunniteltu hakkuita. Nyt hakkuut on keskeytetty Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin valituksen jälkeen.

Lue lisää

Seitsemän Sipoon rakentamislupaa kaatui oikeudessa

”Nämä oikeuden päätökset osoittavat, että oli oikeusvaltion toimintaa rapauttava virhe poistaa viranomaisvalvonta kuntien rakentamiseen liittyviltä päätöksiltä. Kuntien lautakunnat voivat poliittisilla enemmistöpäätöksillä ohittaa valmistelevien viranhaltijoiden asiantuntijuuden ja tehtailla systemaattisesti lainvastaisia päätöksiä. Yleisen edun mukainen maankäyttöpäätösten laillisuusvalvonta on palautettava viranomaisten tehtäväksi”, Kajander sanoo.

Lue lisää

Muutos metka-tukeen

Lausuimmen muutoksesta voimaan tulevaan metka-tukeen. Muutos on ymmärrettävä, mutta lausunnossamme maa- ja metsätalousministeriölle kiinnitimme huomiota taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen tarpeellisuuteen.

Lue lisää

Toiveet teknisten hiilinielujen käyttöönotosta eivät ratkaise ylisuurten hakkuiden aiheuttamia ilmasto- ja luontohaittoja

Suomen hiilinielut ovat romahtaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Se on lisännyt toiveita teknisten hiilinielujen käyttöönotolle. Vaarana on se, että huomio siirtyy pois nykyisten hiilivarastojen suojelusta ja luonnon nielujen vahvistamisesta, jotka ovat keino päästä maankäyttösektorin ilmastotavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Teknisten nielujen käyttöönotto ei myöskään poista tarvetta muuttaa nykyistä metsäpolitiikkaa.

Lue lisää