Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Vihdin Etelä-Nummelan osayleiskaavasta

Piirin valituksessa on osoitettu useita kohteita, joissa Etelä-Nummelan osayleiskaava uhkaa todettuja luontoarvoja (siniset merkinnät).

VALITUS 21.3.2022

Helsingin hallinto-oikeus
helsinki.hao(a)oikeus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Valitus Vihdin kunnanvaltuuston päätöksestä (24.1.2022 § 3, liite 1) hyväksyä Etelä-Nummelan osayleiskaava

Prosessiosoite:
Lauri Kajander
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 bA 00210 Helsinki
p. 045 114 0088
uusimaa(a)sll.fi

Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Vaatimukset:

Vihdin kunnanhallituksen päätös (24.1.2022 § 3, liite 1) hyväksyä Etelä-Nummelan osayleiskaava on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena jäljempänä esitetyin perustein.

Perustelut:

Osayleiskaava on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain 9 § vastaisena, sillä se ei perustu riittäviin selvityksiin. Kaavassa on useita ratkaisuja, joissa ei ole huomioitu kaavaa varten tehdyissä luontoselvityksissä todettuja luontoarvoja. Kaava-alueen eteläosaan asemakaavoitettavan työpaikka-alueen osalta selvitysten ja lopullisten kaavaratkaisujen välillä on ristiriitoja, joiden vuoksi kaava ei perustu riittäviin selvityksiin.

Osayleiskaava on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain 39 § mukaisen luonnonympäristön vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen vastaisena, sekä saman pykälän yhdyskuntarakenteen ekologista kestävyyttä koskevan vaatimuksen vastaisena.

Tarkemmat kohdekohtaiset perustelut on esitetty valituksen liitteissä 3 ja 4.

Koska Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa samanaikaisesti on hyväksytty osittain samaa aluetta koskeva Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaava (päätös 24.1.2022 § 1), josta piiri myös on valittanut, tämän valituksen liitteet 3 ja 4 käsittelevät osittain myös ko. asemakaavaa.

Valitusajasta

Vihdin kunta on julkaissut kuulutuksen päätöksestä verkkosivuillaan 10.2.2022 (liite 2). Valitusaika on 30 päivää ja päätös on saatu tiedoksi 7 päivän kuluttua kuulutuksen julkaisusta. Näin laskettu päivämäärä on 19.3.2022, joka on lauantai. Siten valitusaika päättyy seuraavana arkipäivänä, joka on maanantai 21.3.2022 ja tämä valitus on toimitettu hallinto-oikeuteen ajallaan.

Helsingissä 21.3.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liitteet