Kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyö kirittää päättäjiä parempiin päätöksiin. Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä yhteiskunnan joka tasolla. EU- ja kansainvälisellä tasolla vaikutamme kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja ajankohtaisiin EU-päätöksiin. Kansallisesti vaikutamme eduskunnan ilmastopolitiikkaan.

Vaatimuksestamme Suomeen on säädetty ilmastolaki, kielletty kivihiilen energiakäyttö vuoden 2029 jälkeen sekä vahvistettu ilmastotavoitteita. Paikalliset yhdistyksemme osallistuvat aktiivisesti alueellisiin ja paikallisiin ilmasto- ja energiapäätöksiin. Vaikutamme eri tasoilla kaavoituspäätöksiin sekä suojelemme ja ennallistamme aktiivisesti luonnon hiilivarastoja eli suoalueita ja metsiä. Lisäksi otamme kantaa yksittäisiin voimalahankkeisiin.

Ilmastolaki vahvistaa ilmastopolitiikkaa

Vuosien kampanjoinnin tuloksena Suomeen saatiin vuonna 2015 yhtenä maailman ensimmäisistä maista ilmastolaki. Tämän myötä Suomen ilmastotavoitteet kirjattiin lakiin ja Suomen ilmastopaneeli hallituksen neuvonanatajana vakiintui. Vaikutamme, jotta ilmastolaki päivitetään vastaamaan 1,5 asteen lämpötilarajaa.  

Pariisin sopimuksen toimeenpano

Suomen luonnonsuojeluliitto vaikuttaa säännöllisesti kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Pariisin ilmastokokouksessa marras-joulukuussa 2015 solmittiin laillisesti sitova sopimus, jossa sitouduttiin rajoittamaan lämpeneminen reilusti alle kahden asteen, pyrkimyksenä rajoittaa lämpeneminen alle 1,5 asteen. Tavoitteidemme mukaisesti Pariisin ilmastokokouksessa marras-joulukuussa 2015 solmittiin viimein laillisesti sitova sopimus, jossa maailman maat sitoutuivat rajoittamaan kuumenemisen reilusti alle kahden asteen, pyrkimyksenä rajoittaa lämpötilan nousu alle 1,5 asteen. Kiritimme myös Pariisin sopimuksen toimeenpanosääntöjen neuvotteluja vuosina 2016 Marokossa ja 2018 Puolassa.

EU:n ilmastopolitiikka

Luonnonsuojeluliitto toimii EU:n ilmastopolitiikan vahvistamiseksi ja EU:n johtajuuden vahvistamiseksi kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaavat muun muassa teollisuutta koskeva päästökauppadirektiivi sekä liikennettä ja maatalouden päästöjä sääntelevä taakanjakodirektiivi. Maankäytön hiilinieluja ja -päästöjä, siis metsien, maatalousmaan ja soiden ilmastovaikutusta ohjaa LULUCF-asetus. Luonnonsuojeluliitto on vaikuttanut näiden muotoiluun ja vaatii EU:n tavoitetason vahvistamista kaikilla sektoreilla, jotta ilmastopolitiikka olisi Pariisin sopimuksen edellyttämällä tasolla.

Teimme ilmastovaalit

Kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoiset tekivät yhdessä kevään 2019 eduskuntavaaleista ilmastovaalit. Korvaamaton-kampanjassa haastoimme puolueita ilmastotekoihin ja järjestimme Suomen suurimman ilmastomarssin Helsingissä. Lopputuloksena Rinteen hallitusohjelmassa sitoudutaan 1,5 asteen politiikkaan.

Suomen suurin ympäristömielenosoitus kokoontui Eduskuntatalolle. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Haastamme päättäjät tekemään uskottavaa hiilinielupolitiikkaa

Metsien hakkuut ovat ylisuuret ja uhkaavat ilmastoa sekä luontoa. Jotta Suomi voi olla ilmastoa viilentävä eli hiilinegatiivinen, hakkuita on rajoitettava ja luonnon ilmastoratkaisut on otettava käyttöön hiilinielujen vahvistamiseksi. 

Kuva: Jyri Mikkola

Tarvitsemme lisää elinympäristöjen suojelua ja ennallistamista,  talousmetsiin jatkuvapeitteistä kasvatusta ja kestävyyskriteerit bioenergialle. Luonnonsuojeluliitto vaatii tasapainoa biotalouteen ja Suomelle uskottavan maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman.

Urakoimme
turpeesta
luopumiseksi

Turve on uusiutumaton energialähde, jonka käyttö syytää hiilidioksidia ilmakehään. Luonnonsuojeluliitto kamppailee aktiivisesti turpeenpolton lopettamiseksi maassamme.

Lue lisää turpeesta

Tuomme Suomeen lentoveroa

Ehdotamme, että Suomi ottaa käyttöön monien muiden Euroopan maiden tavoin lentoveron, jolla hillittäisiin lentoliikenteen päästöjen erittäin nopeaa nousua. Verotulot tulisi kohdistaa ilmastonmuutosta hillitsevien liikennemuotojen tukemiseen.

Lue lisää ehdotuksestamme

Ympäristölle ystävällistä EKOenergiaa

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa auttaa kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa sähköä EKOenergia-merkin avulla. Sertifikaatti on laajentunut kansainväliseksi, mutta Luonnonsuojeluliitto on edelleen EKOenergian koordinaattori.

Jokaista myytyä EKOenergia-megawattituntia kohden sähkönmyyjä maksaa vähintään 10 eurosenttiä Ilmastorahastoon. Rahasto tukee ilmastoprojekteja kehittyvissä maissa. Projektit valitaan läpinäkyvän ja avoimen prosessin kautta, ja myyjät ja kuluttajat ovat siinä aktiivisesti mukana. Vuosien 2014 ja 2018 välillä lahjoitimme yhteensä melkein 600.000 euroa 30 uusiutuvan energian hankkeella 15 maassa

Lue lisää

Kuva: Miia Pietiläinen

Ilmastotavoitteemme

Suomen luonnonsuojeluliitto edistää sellaista ilmastopolitiikkaa, joka ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastotavoitteemme

Tule mukaan

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia. Jokainen pienikin teko on tärkeä.

Katso mitä sinä voit tehdä