Kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyö kirittää päättäjiä parempiin päätöksiin. Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä yhteiskunnan joka tasolla. EU- ja kansainvälisellä tasolla vaikutamme kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja ajankohtaisiin EU-päätöksiin. Kansallisesti vaikutamme eduskunnan ilmastopolitiikkaan.

Vaatimuksestamme Suomeen on säädetty ilmastolaki sekä vahvistettu ilmastotavoitteita. Parhaillaan Suomessa ollaan toivomuksestamme kieltämässä kivihiilen energiakäyttöä. Soidensuojelu ja metsiensuojelutyö edistää hiilinielujen ja -varastojen kasvattamista. Paikalliset yhdistyksemme osallistuvat aktiivisesti alueellisiin ja paikallisiin ilmasto- ja energipäätöksiin. Vaikuttamme eri tasoilla kaavoituspäästöksiin sekä suojelemme ja ennallistamme aktiivisesti luonnon hiilivarastoja eli suoalueita ja metsiä. Lisäksi otamme kantaa yksittäisiin voimalahankkeisin.

Työs­ken­te­lem­me kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­po­li­tii­kan vah­vis­ta­mi­sek­si

Pidämme ääntä ilmastoratkaisujen ja luonnon puolesta esimerkiksi kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Vahvistamme painetta uskottavien ilmastoratkaisujen edistämiseksi yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden kanssa.

Kuva: UNclimatechange

Pariisin sopimuksen toimeenpano

Suomen luonnonsuojeluliitto vaikuttaa säännöllisesti kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Pariisin ilmastokokouksessa marras-joulukuussa 2015 solmittiin laillisesti sitova sopimus, jossa sitouduttiin rajoittamaan lämpeneminen reilusti alle kahden asteen, pyrkimyksenä rajoittaa lämpeneminen alle 1,5 asteen. YK:n vuonna 1992 solmitun ilmastonmuutoksen puitesopimuksen (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) 21. osapuolikokous järjestettiin 30.11.- 12.12.2015 Pariisissa. Pariisin ilmastosopimus astui voimaan 4.11.2016. Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää hyviä sääntöjä sopimuksen toimeenpanolle ja sopimuksen osapuolten ilmastotavoitteiden vahvistamista.

EU:n ilmastopolitiikka

Luonnonsuojeluliitto toimii EU:n ilmastopolitiikan vahvistamiseksi ja EU:n johtajuuden vahvistamiseksi kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaavat muun muassa teollisuutta koskeva päästökauppadirektiivi sekä liikennettä ja maatalouden päästöjä sääntelevä taakanjakodirektiivi. Maankäytön hiilinieluja ja -päästöjä, siis metsien, maatalousmaan ja soiden ilmastovaikutusta ohjaa LULUCF-asetus. Luonnonsuojeluliitto on vaikuttanut näiden muotoiluun ja vaatii EU:n tavoitetason vahvistamista kaikilla sektoreilla, jotta ilmastopolitiikka olisi Pariisin sopimuksen edellyttämällä tasolla.

Vaadimme ilmastolle haitallisten tukien lopettamista

Suomi jakaa vuosittain mahdollisesti yli neljän miljardin arvosta ympäristölle haitallisia tukia. Ongelma ei kosketa pelkästään Suomea vaan se on maailmanlaajuinen.

Miten Suomen ja Euroopan unionin tukipolitiikka vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävän talouden kehittämiseen tai Nicaraguan pienviljelijöihin? Lue haitallisten tukien raportistamme, mitä Suomen luonnonsuojeluliitto selvitti haitallisista tuista ja mitä ehdotamme toimenpiteiksi päättäjille.

Lataa haitallisten tukien raporttimme (2014)

Urakoimme
turpeesta
luopumiseksi

Turve on uusiutumaton energialähde, jonka käyttö syytää hiilidioksidia ilmakehään. Luonnonsuojeluliitto kamppailee aktiivisesti turpeenpolton lopettamiseksi maassamme.

Lue lisää turpeesta

Tuomme Suomeen lentoveroa

Ehdotamme, että Suomi ottaa käyttöön monien muiden Euroopan maiden tavoin lentoveron, jolla hillittäisiin lentoliikenteen päästöjen erittäin nopeaa nousua. Verotulot tulisi kohdistaa ilmastonmuutosta hillitsevien liikennemuotojen tukemiseen.

Lue lisää ehdotuksestamme

Loimme Suomeen Hiilipörssin

Soiden ennallistaminen on yksi kustannustehokkaimmista keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Hiilipörssimme avulla sijoitetaan haitallisia päästöjä pois ilmakehästä.

Tutustu ja sijoita

Ympäristölle
ystävällistä
energiaa
EKOenergialla

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa auttaa kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa sähköä EKOenergia-merkin avulla. Sertifikaatti on laajentunut kansainväliseksi, mutta Luonnonsuojeluliitto on edelleen EKOenergian koordinaattori.

Tutustu EKOenergiaan

EKOenergian
ilmastorahasto tukee projekteja kehittyvissä maissa

Jokaista myytyä EKOenergia-megawattituntia kohden sähkönmyyjä maksaa vähintään 10 eurosenttiä Ilmastorahastoon. Rahasto tukee ilmastoprojekteja kehittyvissä maissa. Projektit valitaan läpinäkyvän ja avoimen prosessin kautta, ja myyjät ja kuluttajat ovat siinä aktiivisesti mukana. Vuosien 2014 ja 2018 välillä lahjoitimme yhteensä melkein 600.000 euroa 30 uusiutuvan energian hankkeella 15 maassa

Lue lisää Ilmastorahastosta

Ilmastotavoitteemme

Suomen luonnonsuojeluliitto edistää sellaista ilmastopolitiikkaa, joka ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastotavoitteemme

Tule mukaan

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia. Jokainen pienikin teko on tärkeä.

Katso mitä sinä voit tehdä