Suomen luonnonsuojeluliitto on avoin ja demokraattinen kansalaisjärjestö. Riippumattomuus poliittisista puolueista ja eturyhmistä varmistaa sen, että suojelutyössä voidaan ajaa ensisijaisesti luonnon ja ympäristön etua. Tuotamme voittoa vain luonnolle ja teemme kaikkemme, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnostamme.

Kansalaisjärjestö, jossa jokainen voi vaikuttaa

Suomen luonnonsuojeluliiton päätöksenteossa edistetään tasa-arvoa, avoimuutta ja jäsenten osallistumista. Tiedottaminen on avointa. Toiminnassa pyritään siihen, että kaikkien luonnon- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla mukaan toimintaan ja myös tie päätöksentekoon on auki.

Oma vaikuttaminen kannattaa aloittaa omasta paikallisyhdistyksestä, johon jokainen jäsen automaattisesti kuuluu. Yhdistykset ovat vapaaehtoisiensa näköisiä.

Luonnonsuojeluliitto tuottaa voittoa vain luonnolle

Suomen luonnonsuojeluliitto on voittoa tuottamaton kansalaisjärjestö. Luonnonsuojeluliiton alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan pääasiallisena rahoituslähteinä ovat jäsenmaksutuotot, lahjoitustuotot, Suomen Luonto -lehden nettotulot sekä yritysyhteistyöstä saatavat tuotot. Valtion yleisavustuksella rahoitetaan vain noin seitsemän prosenttia liiton toiminnasta.


Luonnonsuojeluliiton yritysyhteistyökumppanit tunnetaan vahvoista ympäristöarvoistaan. Meille on erityisen tärkeää, ettei niiden toiminta ei ole perustavanlaatuisessa ristiriidassa liiton suojelutavoitteiden kanssa.

Mihin rahat käytetään?

Jäsenmaksutuotoista puolet kohdistetaan paikallisyhdistysten ja piirien paikalliseen luonnonsuojelutyöhön, jolla pidetään lähimetsät retkeilyalueina ja mökkivedet puhtaina. Loput jäsenmaksutuotoista käytetään valtakunnalliseen luonnonsuojelutyöhön.

Osa yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksista on kohdennettu tiettyyn suojeluteemaan, johon varat käytetään. Esimerkiksi saimaannorpalle tulleilla lahjoituksilla tehdään norpalle turvallisia kalastusvälineitä ja valistetaan Saimaalla kalastavia mökkiläisiä.

Loput kerätyistä varoista ja saadusta tuesta kohdennetaan demokraattisesti valittujen luottamushenkilöiden päätöksellä tärkeäksi katsottuun luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaan. Luonnonsuojeluliitto kuuluu Valaan, Vastuullisen lahjoittamisen ry:hyn.

Luonnonsuojeluliiton koko maassa tehtävä suojelutyö jaotellaan neljään kategoriaan, joita edistetään vaikuttamis- ja hanketyön kautta:

  • Lajiensuojelu, kuten saimaannorpan suojelu
  • Elinympäristöjen suojelu, kuten metsät, suot ja vedet
  • Ilmasto, energia ja kestävyys
  • Ihmisen luontosuhde
Tutustu suojelutyöhön

Vaikuttajan tarina

Kuten moni tärkeä tarina, myös Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta lähti liikkeelle päättäväisestä ja muutosta kaipaavasta joukosta ihmisiä. Vuosikymmenten varrella tie vei järjestön pienestä ryhmästä yhdeksi Suomen vaikuttavimmista järjestöistä.

Historia ja tarinamme

Unelmamme

Luonnonsuojeluliitolla on unelma: yhdessä voimme suojella suomalaisen luonnon. Yksikään laji ei saa kuolla sukupuuttoon ihmisen toimien vuoksi ja luonnon monimuotoisuutta palautetaan. Luonnon toimintakyky on tiedostettava kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohdaksi.

Visio ja arvot