Mihin rahat käytetään?

Jäsenmaksutuotoista puolet kohdistetaan paikallisyhdistysten ja piirien paikalliseen luonnonsuojelutyöhön, jolla pidetään lähimetsät retkeilyalueina ja mökkivedet puhtaina. Loput jäsenmaksutuotoista käytetään valtakunnalliseen luonnonsuojelutyöhön.

Osa yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksista on kohdennettu tiettyyn suojeluteemaan, johon varat käytetään. Esimerkiksi saimaannorpalle tulleilla lahjoituksilla tehdään norpalle turvallisia kalastusvälineitä ja valistetaan Saimaalla kalastavia mökkiläisiä.

Loput kerätyistä varoista ja saadusta tuesta kohdennetaan demokraattisesti valittujen luottamushenkilöiden päätöksellä tärkeäksi katsottuun luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaan. Luonnonsuojeluliitto kuuluu Valaan, Vastuullisen lahjoittamisen ry:hyn.

Luonnonsuojeluliiton koko maassa tehtävä suojelutyö jaotellaan neljään kategoriaan, joita edistetään vaikuttamis- ja hanketyön kautta:

  • Lajiensuojelu, kuten saimaannorpan suojelu
  • Elinympäristöjen suojelu, kuten metsät, suot ja vedet
  • Ilmasto, energia ja kestävyys
  • Ihmisen luontosuhde
Tutustu suojelutyöhön

Vaikuttajan tarina

Kuten moni tärkeä tarina, myös Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta lähti liikkeelle päättäväisestä ja muutosta kaipaavasta joukosta ihmisiä. Vuosikymmenten varrella tie vei järjestön pienestä ryhmästä yhdeksi Suomen vaikuttavimmista järjestöistä.

Historia ja tarinamme

Unelmamme

Luonnonsuojeluliitolla on unelma: yhdessä voimme suojella suomalaisen luonnon. Yksikään laji ei saa kuolla sukupuuttoon ihmisen toimien vuoksi ja luonnon monimuotoisuutta palautetaan. Luonnon toimintakyky on tiedostettava kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohdaksi.

Visio ja arvot

Suojele kanssamme elämää

Luonto tarvitsee kipeästi puolustajia. Tuellasi suojelemme metsiä, vesistöjä, soita ja eläinlajeja, vaikutamme päätöksentekoon, ja toimimme luonnon omana asianajajana.

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi