Luonnonsuojeluliiton suojelutyön arvot

Luonnon kunniottaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto edistää yhteiskunnassa luonnon ja sen monimuotoisuuden kunnioittamista ja suojelua. Ihminen on osa luontoa ja yksi laji miljoonien joukossa. Eettisesti tietoisena olentona ihmisellä on velvollisuus suojella luontoa.

Ihmisen luontosuhteen säilyttäminen ja vahvistaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto lisää toiminnallaan ymmärrystä siitä, että luonnon keskeisten elementtien ja toimintojen suojelu on välttämätöntä ja pitkällä tähtäimellä myös ihmisen suojelua. Tarjoamalla ihmisille luonnon kokemiseen liittyviä elämyksiä annamme heille aineksia muodostaa oma käsityksensä siitä, millainen on hyvä ympäristö.

Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön vaaliminen

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on ihmisen terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Toimimme sen puolesta edistämällä maaperän, ilman ja vesien suojelua sekä vaalimalla maisemallisia ja rakennetun ympäristön arvoja.

Luonnonsuojeluliiton toiminnan arvot

Liiton toimijoiden osaamisen arvostaminen

Vapaaehtoisten ja palkattujen työ muodostaa perustan Suomen luonnonsuojeluliiton tulokselliselle toiminnalle. Liitossa arvostetaan jokaista ihmistä tehtävästä riippumatta ja kannustetaan oman osaamisensa kehittämiseen. Jokaisella on oikeus saada rakentavaa palautetta työstään. Luonnonsuojeluliitossa voi kokea kuuluvansa luontoa arvostavaan joukkoon.

Riippumattomuus ja luotettavuus

Suomen luonnonsuojeluliitossa lausunnot ja kannanotot perustellaan huolellisesti ja niissä käytetään tutkittua tietoa. Perusteluissa nostetaan esille ekologisten arvojen lisäksi myös inhimilliset ja yhteiskunnalliset arvot, talouttakaan unohtamatta. Riippumattomuus poliittisista puolueista ja eturyhmistä varmistaa sen, että suojelutyössä voidaan ajaa ensisijaisesti luonnon ja ympäristön etua.

Avoimuus ja demokraattisuus

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta on avointa: päätöksenteossa pyritään edistämään demokraattisuutta, tasa-arvoa, avoimuutta ja jäsenten osallistumista. Tiedottaminen on avointa. Toiminnassa pyritään siihen, että kaikkien luonnon- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla mukaan toimintaan.

Rohkeus ja aloitteellisuus

Suomen luonnonsuojeluliitossa seurataan aktiivisesti ympäristömuutoksia ja alan tieteellistä tutkimusta. Liiton piirissä toimivat henkilöt tekevät aloitteellisesti ehdotuksia ympäristöongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisumalleista.

Luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma ja vuosikatsaus

Vaikuttajan tarina

Kuten moni tärkeä tarina, myös Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta lähti liikkeelle päättäväisestä ja muutosta kaipaavasta joukosta ihmisiä. Vuosikymmenten varrella tie vei järjestön pienestä ryhmästä yhdeksi Suomen vaikuttavimmista järjestöistä.

Historia ja tarinamme

Voittoa luonnolle

Luonnonsuojeluliitto on avoin ja demokraattinen kansalaisjärjestö. Riippumattomuus poliittisista puolueista ja eturyhmistä varmistaa sen, että suojelutyössä voidaan ajaa ensisijaisesti luonnon ja ympäristön etua. Luonnonsuojeluliitto tuottaa voittoa vain luonnolle.

Talous ja päätöksenteko