Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeessa (2020–2025) ehkäistään ja vähennetään eri tekijöiden aiheuttamia ongelmia saimaannorppakannalle, parannetaan tietoisuutta saimaannorpan suojelutoimista sekä pyritään lisäämään suojelutoimien hyväksyttävyyttä.

Yhteistyöllä edistämme sai­maan­nor­pan suojelua

Hankkeessa ehkäistään ja vähennetään saimaannorppaa uhkaavia tekijöitä.

Kuva: Juha Taskinen

Siirry sisältöön

Hankkeen tavoitteet

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ilmastonmuutoksen, kalastuksen, ihmislähtöisen häiriön sekä kannan pienuuden aiheuttamia ongelmia saimaannorppakannalle.

Hankkeessa parannetaan tietoisuutta saimaannorpan suojelutoimista sekä pyritään lisäämään suojelutoimien hyväksyttävyyttä. Lisäksi hankkeessa  parannetaan myös Saaristomeren itämerennorppakannan tilannetta.

Suomen luonnonsuojeluliiton toimenpiteet

Saimaannorpan pesinnän turvaaminen

Osallistumme tarvittaessa vastuualueillamme Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa saimaannorpan pesinnän turvaamiseen leutoina ja vähälumisina talvina kolaamalla norpille apukinoksia.

Lumettomien ja jäättömien talvien varalle osallistumme tarvittaessa vastuualueellamme Etelä-Karjalassa keinopesän testaamiseen.

Keväisin osallistumme vastuualueillamme saimaannorppien kannanseurannan tueksi tehtäviin pesälaskentoihin.

Luomme ja kehitämme hankkeessa vapaaehtoisista koostuvan verkoston näitä toimenpiteitä varten.

Lue lisää pesinnän turvaamisesta

Norppaturvallisen kalastuksen edistäminen

Järjestämme hankkeessa norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakennustalkoita ja työpajoja eri kohderyhmille, mm. yleisölle, osakaskunnille ja koululaisryhmille. Järjestämme katiskatalkoita etenkin Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella.

Tuotamme katiskanrakennusohjeet suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Järjestämme vuosittain Saimaan alueella Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman, jolla kannustamme kalastajia luopumaan norpille vaarallisesta verkkokalastuksesta ja korvaamaan verkot norppaturvallisella katiskalla. Tapahtumissa jaamme kalastajille maksutta norppaturvallisia Saimaa-katiskoja.

Osallistumme norppaturvallisen rysän kehittämiseen ja sen käytön edistämiseen sekä teemme yhteistyötä kalastajien ja kalastusasiantuntijoiden kanssa.

Tutustu Saimaa-katiskaan

Ympäristökasvatus

Toteutamme hankkeessa mobiilinäyttelyn Saimaasta ja saimaannorpasta. Mobiilinäyttely kiertää Saimaan alueella esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa ja muissa yleisöpaikoissa.

Järjestämme koululaisryhmille ohjattuja työpajoja norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakentamiseen.

Vierailemme Saimaan alueen päiväkodeissa ja kouluissa pitämässä saimaannorppaan liittyviä oppitunteja.

Järjestämme opettajille koulutustilaisuuksia, joissa esittelemme ympäristökasvatustoimintaamme ja -materiaaliamme.

Päivitämme aiemmin tuottamaamme ympäristökasvatus- ja opetusmateriaalia.

Tutustu Norpan Saimaa -näyttelyyn

Norppavapaaehtoisjoukot

Kokoamme ja kehitämme saimaannorpan suojelun vapaaehtoisverkostoamme Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Norppa-aktiiveja tarvitaan muun muassa apukinoskolauksiin, norpan pesälaskentoihin, norppaturvallisten Saimaa-katiskojen rakentamiseen talkoilla, ohjaajiksi katiskatalkoisiin sekä avustajiksi erilaisiin norppa-aiheisiin tapahtumiin.

Järjestämme vapaaehtoisille tapaamisia vuosittain.

Tutustu norppavapaaehtoistoimintaan

Viestintä ja tiedotus

Järjestämme Saimaan alueella vuosittain viestinnällisiä yleisötapahtumia.

Tuotamme hankkeen aikana kaksi näyttelyä saimaannorpasta.

Viestimme hankkeesta sekä saimaannorpan suojelusta valtakunnallisesti ja alueellisesti eri kanavissa.

Yhteistyössä muiden hanketoimijoiden ja matkailuyrittäjien kanssa luomme hankkeessa kestävän norppamatkailun kriteerit.

Yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa laadimme hankkeen lopuksi nk. Layman’s Reportin, joka esittelee yleistajuisesti hanketta, sen toimintoja ja tuloksia.

Norppavisio – Näkyjä saimaannorpasta -näyttely 2023

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeessa mm. kootaan vapaaehtoisista koostuvat norpparyhmät Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Kohdealueet

Suomen luonnonsuojeluliiton toimenpiteet hankkeessa keskittyvät pääasiassa Saimaan alueelle ja erityisesti saimaannorpan levinneisyysalueen reunoille.

Luonnonsuojeluliiton toiminta-alue kattaa erityisesti Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon, mutta tapahtumia järjestetään myös Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Varsinkin viestintää tehdään myös valtakunnallisesti.

Hankekumppanit

Metsähallituksen luontopalvelut (päätoteuttaja), DocArt Ky, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Turun ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Kuva: Juha Taskinen

Hankkeen kesto, budjetti ja rahoittaja

Hankkeen kesto on 1.9.2020–31.12.2025.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa. Kustannuksista 75 % eli 5,3 miljoonaa euroa kattaa EU:n LIFE-rahoitusohjelma, joka on hankkeen päärahoittaja. Projekti saa rahoitusta myös Ympäristöministeriöltä, Etelä-Karjalan liitolta, Yleisradiolta, Nestorisäätiöltä sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä.

Hankkeen materiaalit ja tuotokset

Näyttelyt / Exhibitions

Uutiskirjeet, kyselyt / Newsletters, questionnaires

Materiaaleja opettajille ja kasvattajille / Materials for teachers and educators

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori Hanne Kosonen

Toimipaikka: Lappeenranta

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Toimipaikka: Lappeenranta

Hanketyöntekijä Marjaana Kovanen

Toimipaikka: Savonlinna

Yhteinen saimaannorppamme LIFE

Our Saimaa Seal LIFE
LIFE19 NAT/FI/000832

Yhteinen saimaannorppamme LIFE on Metsähallituksen luontopalveluiden koordinoima ja yhteensä 13 suomalaisen tahon yhteinen saimaannorpan suojelua edistävä hanke. Hankkeessa parannetaan myös itämerennorppakannan tilannetta Saaristomerellä.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Verkkosivun ja aineistojen sisältö heijastelee niiden tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.


Toiminta ja saavutukset

Saimaannorppia on noin 420–430 yksilöä. Pitkäjänteisen suojelu- ja tutkimustyön ansiosta kanta on hitaasti kasvanut 1980-luvun puolivälistä, jolloin norppia oli arviolta vain 120–150 yksilöä. Teemme kaikkemme, että norppa säilyy jatkossakin osana luontoamme.

Tutustu suojelutyöhömme

Auta saimaannorppaa

Tue norpansuojelutyötä lahjoituksella tai liittymällä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Auttaa voit myös esimerkiksi osallistumalla talkoisiin, välttämällä norpalle vaarallista kalastusta Saimaalla ja jakamalla tietoa saimaannorpan suojelusta. Pelastetaan yhdessä sympaattinen hylkeemme!

Katso mitä sinä voit tehdä