Yhteistyöllä edistämme sai­maan­nor­pan suojelua

Hankkeessa ehkäistään ja vähennetään saimaannorppaa uhkaavia tekijöitä.

Kuva: Juha Taskinen

Siirry sisältöön

Saimaannorpille kolataan vuosittain apukinoksia pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Pelastuspuvut ovat ehdoton turvavaruste loppukeväisin heikoilla jäillä tehtävissä pesälaskennoissa.

Saimaa-katiskatalkoot sopivan monenikäisille, ja ne voi järjestää sään salliessa myös ulkotiloissa.

Talkoilla rakennetut Saimaa-katiskat päätyvät uusille omistajilleen vuosittaisissa Vaihda verkot katiskaan -tapahtumissa.

Norpan Saimaa -näyttelyssä voi muun muassa tutustua norpan aisteja havainnollistavaan veistokseen.

Nukketeatteriesityksessä tavataan muun muassa kalastaja Eväpyrstö.

Vapaaehtoisjoukot ovat suurena apuna saimaannorpan suojelussa.

Yleisötapahtumien norppateltaltamme löytyy saimaannorppa-aiheista tietoa ja toimintaa kaiken ikäisille.

Näyttelyt ja nukketeatteri / Exhibitions and puppet theatre

Uutiskirjeet, kyselyt / Newsletters, questionnaires

Materiaaleja opettajille ja kasvattajille / Materials for teachers and educators

Hankekoordinaattori Hanne Kosonen

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Saimaannorppa-aluekoordinaattori Marjaana Kovanen

Toiminta ja saavutukset

Saimaannorppia on noin 480 yksilöä. Pitkäjänteisen suojelu- ja tutkimustyön ansiosta kanta on hitaasti kasvanut 1980-luvun puolivälistä, jolloin norppia oli arviolta vain 120–150 yksilöä. Teemme kaikkemme, että norppa säilyy jatkossakin osana luontoamme.

Tutustu suojelutyöhömme

Auta saimaannorppaa

Tue norpansuojelutyötä lahjoituksella tai liittymällä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Auttaa voit myös esimerkiksi osallistumalla talkoisiin, välttämällä norpalle vaarallista kalastusta Saimaalla ja jakamalla tietoa saimaannorpan suojelusta. Pelastetaan yhdessä sympaattinen hylkeemme!

Katso mitä sinä voit tehdä