Mitä minä voin tehdä?

 1. Tutustu lainsäädäntöön ja käytä oikeuttasi kansalaisena osallistua päätöksentekoon.
 2. Pyydä apua Luonnonsuojeluliiton piiristä tai yhdistyksestä. Liittyessäsi Luonnonsuojeluliiton jäseneksi liityt samalla oman paikallisyhdistyksesi jäseneksi. Liity jäseneksi.
 3. Tue Luonnonsuojeluliiton toimintaa lahjoittamalla. Tarvitsemme tukeasi. Lahjoita luonnolle.

Ympäristölainsäädäntö

 • Finlex

  Yleinen hakupalvelu, josta löytyy voimassa oleva lainsäädäntö, oikeuskäytäntöä ja paljon muuta.

 • Luonnonsuojelulaki

  Luonnonsuojelijan tärkein laki, joka koskee mm. luonnonsuojelualueiden perustamista, eläin- ja kasvilajien suojelua ja Natura 2000-alueita.

 • Ympäristönsuojelulaki

  Ympäristön pilaantumista koskeva yleislaki, joka koskee mm. tehtaita, eläinsuojia, turvetuotantoa, kivenmurskausta ym.

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki

  Maankäytön suunnittelun eli kaavoituksen ja rakentamisen tärkein väline, jonka merkitys on huomattavan laaja ja vaikuttaa monenlaiseen toimintaan.

 • Kaivoslaki

  Koskee yleisesti malminetsintää ja kaivostoimintaa.

 • Vesilaki

  Laissa säännellään vesistöjen käyttöä, joka voi liittyä mm. vesien puhtauteen, vaelluskalojen suojeluun, vesivoiman edellytyksiin, laiturien rakentamiseen ym.

 • Maa-aineslaki

  Lain tarkoituksena on maa-ainesten, kuten hiekan, soran ja kiven ottamisen sääntely. Liittyy mm. kivenlouhintaan ja harjujen suojeluun.

 • Metsälaki

  Metsien käyttöä, lähinnä hakkuiden suorittamista koskevat säännökset.

 • Metsästyslaki

  Metsästyslakiin sisältyy mm. riistalajien ja suurpetojen metsästystä ja rajoituksia koskevia säännöksiä.

 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

  Sisältää yleensä alueellisesti ja vaikutuksiltaan laajojen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset.

Oikeuskäytäntö

 • Yleinen
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

  Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä on ympäristöoikeudessa keskeinen rooli, sillä KHO:n päätöksissä on yleensä esitetty lopulliset ratkaisut ja niissä luodaan ympäristöoikeuden keskeisiä tulkintalinjoja.

Testaa tunnistatko ympäristörikoksen

Kartalla on kymmenen keksittyä tapausta, jotka voivat olla ympäristörikoksia. Tämä ympäristörikosvisa pyrkii herättämään aistisi kuvitteellisten rikospaikkojen äärellä. Tunnistaisitko rikoksen lähiympäristössäsi?

Tee testi ja lue lisää

Näkymätön rikos

Ympäristörikos on piilorikollisuutta. Se on näkymätön. Ei hajuton tai mauton, mutta vaikea havaita tai tunnistaa – saati löytää syyllistä. Mutta miksi? Rikostarkasta Janne Järvinen Keskusrikospoliisista vastaa.

Lue lehtijuttu

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme