Lisää

Sähkön ja lämmön tuottamista keskitetysti polttamalla vähennetään korvaamalla yhteistuotantosähköä uusiutuvalla sähköllä sekä kaukolämpöä energiaremonteilla ja lämpöpumpuilla. Energiayhtiöt velvoitetaan ostamaan sähkö pientuottajilta, investoimaan älykkäisiin sähköverkkoihin, joustoihin ja sähkön varastointikapasiteettiin.

Lisää

Rakennusten energianormit lähes nollaenergiataloille asetetaan 40 – 50 kWh/m2 tasolle ja omaenergiantuotannon aurinkosähköpaneelit ja -keräimet, pientuulivoimalat, lämpöpumput ja tulisijat hyväksytään mukaan rakennusten energiatodistukseen.

Valtio kolminkertaistaa energiaremonttien tuen. Tuen piiriin otetaan taloyhtiöt ja asukkaiden omaenergiantuotanto. Lähienergialle tehdään edistämisohjelma, jossa hallinnolliset käytännöt yhdenmukaistetaan. Lähienergian tuotannossa käytettävien laitteiden arvolisävero lasketaan 15 prosenttiin tai laitteisto otetaan mukaan kotitalousvähennykseen.

Turpeen ja kivihiilen poltosta luovutaan vuoteen 2025 mennessä

Puuhake ohjataan korvaamaan turvetta sisämaan energiantuotantolaitoksissa.

Tuetaan siirtymistä turveteollisuudesta polttoon perustumattomiin vaihtoehtoihin sekä puun energiakäyttöön. Turpeen ja metsähakkeen tukikytkös, ns. kiikkulauta, katkaistaan ja turpeen verohelpotukset ja tuet poistetaan niin, että turpeen verokohtelu yhdenmukaistuu muiden fossiilisten polttoaineiden kanssa.

Puretaan kaukolämpöverkon monopoliasema sallimalla hajautetusti uusiutuvilla tuotetun lämpöenergian kuten biokaasun ja maalämmön syöttäminen kaukolämpöverkkoon.

Kosket pidetään vapaina

Uusia vesivomalapatoja kuten Sierilää ja tekoaltaita kuten Kollajaa ja Vuotosta ei rakenneta.

Vanhojen voimaloiden ympäristövaikutuksia vähennetään järjestämällä kalankulku voimalan ohi ylös kalatietä (mieluusti ohitusuomaa) myöten, sekä alasvaellusratkaisun avulla. Turvataan uomiin ympäristövirtaamat eli jatkuvat ja riittävät virtaamat ylläpitämään jokiekosysteemiä.

Tarkastellaan kriittisesti pienimpien vesivoimaloiden tarkoituksenmukaisuutta ja kannustetaan investoimaan ympäristöystävällisempään mutta tehokkaampaan tekniikkaan esim. turbiinien osalta. Kunnioitetaan koskiensuojelulakia. Kannustetaan kaikkia toimijoita virtavesikunnostuksiin. Tarjotaan ympäristösuoritteessa kunnostautuneille voimaloille mahdollisuus EKOenergia-ympäristömerkintään.

Suomen houkuttelevuutta ympäristöinvestoinneille lisätään

Ympäristölle haitallisista tuista luovutaan.

Jatkossa luonto- ja ympäristövaikutukset otetaan kaikkien uusien julkisten hankintojen ja yritystukipäätösten perustaksi.

Päästöoikeuksien määrää leikataan markkinoilta, ja kaikki päästöoikeudet huutokaupataan, jotta päästöoikeuden hinta nousisi 30 euroon hiilidioksiditonnilta vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidille asetetaan vero.

Linjauksia

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Toimimme
ilmastonmuutoksen
torjumiseksi

Kamppailemme ilmastonmuutosta vastaan sekä kansainvälisissä kokouksissa että kotimaan ympäristöpolitiikassa

Tutustu toimintaamme

Näin voit auttaa

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia. Jokainen pienikin teko on tärkeä.

Katso mitä sinä voit tehdä