Vedet

Vesiensuojelu on tärkeää, sillä vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi.

Kuva: Reijo Nenonen

Etusivu Vedet

Tavoitteena puhtaat ja vapaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista, vapaista ja monimuotoisista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteista

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä

Vapauta virrat!

Vielä 1900-luvun alussa Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Sata vuotta myöhemmin vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet. Laajalti jopa sata prosenttia joen virtaamasta on valjastettu pyörittämään voimalaitoksen turbiineita.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lue lisää

Ajankohtaista

Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä Hongkongin yleissopimuksesta ja MARPOL-yleissopimuksen ja Lontoon pöytäkirjan muutoksista

Hallitus esittää monia toimia laivaliikenteen Itämereen tulevien päästöjen vähentämiseksi. Muun muassa esitetään alusten rikkipesureiden puhdistamattomien pesuvesien ja pesureiden erotteleman lietteen päästökieltoa ja käsitellynkin käymäläjäteveden päästäminen alukselta veteen olisi kielletty Suomen aluevesillä. Luonnonsuojeluliitto kannatti lausunnossaan esitystä esittäen vielä paria tehostustoimea.

Lue lisää

ICES:n tieteelliset neuvot vuoden 2025 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä

Luonnonsuojeluliiton mielestä eduskunnan ei kannata lukita Suomen kantaa lohen ensi vuoden kalastukseen vielä nyt. Olisi parasta katsoa miten lohen nousu tänä vuonna onnistuu ja palata kiintiöihin syksyllä. Silloin vasta komission esityskin tulee. Syksyllä ehdittäisiin ottaa huomioon tämän kesän uudet tiedot ja komission esitys yhtä aikaa.

Lue lisää

ICES:n tieteelliset neuvot vuoden 2025 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä

Itämeren lohikantojen huono tilanne vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että lohta voisi auttaa kansallisesti tänä kesänä luomalla riittävä valmius pysäyttää pyynti nopeasti, jos lohen nousu alkaa mennä tänäkin kesänä huonosti. Myös lohen kalastuksen alun myöhentäminen kansallisilla päätöksillä olisi lohikannalle hyväksi.

Lue lisää

Aineistot

Aihepiirin tapahtumat

Tervetuloa mukaan!

Suomen Luonnonsuojeluliiton yli 160 paikallisyhdistystä järjestävät vuosittain satoja tapahtumia ympäri Suomen. Tutustu toimintaamme paikkakunnallasi.

Tapahtumakalenteri