Vedet

Vesiensuojelu on tärkeää, sillä vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi.

Kuva: Reijo Nenonen

Etusivu Vedet

Tavoitteena puhtaat ja vapaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista, vapaista ja monimuotoisista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteista

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä

Vapauta virrat!

Vielä 1900-luvun alussa Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Sata vuotta myöhemmin vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet. Laajalti jopa sata prosenttia joen virtaamasta on valjastettu pyörittämään voimalaitoksen turbiineita.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lue lisää

Ajankohtaista

Kaloille vapaa kulku Kokemäenjokeen

Kokemäenjoen kaikkiin yhdeksään vesivoimalaan Porista Tampereelle halutaan kalatiet, ympäristövirtaama ja säännöstelyn rajaaminen. Kokemäenjoenreitin kunnostusyhdistys teki aloitteen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta osana Luonnonsuojeluliiton Vapauta virrat -hanketta.

Lue lisää

Maailman kaunein saaristo

Osa saariston kauneutta ja monimuotoisuutta on myös se, että sää voi muuttua hetkessä. Merta oppii kuuntelemaan ja kunnioittamaan. Kun kiikkuu kiikkerässä veneessä aaltojen armoilla, tuntee itsensä hyvällä tavalla pieneksi, kirjoittaa Saara Kallio.

Lue lisää

Muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle liittyen Taivalkosken voimalaitoksen kalauoman rakentamiseen

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että aluehallintovirasto hylkää Kemijoki Oy:n hakemuksen kalatien rakentamisesta. Hakemuksen mukaisen kalatien rakentamisen ja toiminnan hyöty yleisille eduille on erittäin vähäinen mutta menetykset ja haitat yleisille eduille erittäin suuret johtuen hankkeen suorista ja epäsuorista vaikutuksista Kemijoen kalatalousvelvoitteen kokonaisvaltaisen muutoksen toteuttamisedellytyksiin.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto vesilain tarkistamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa oikeusminsteriön esitystä vesilain tarkistamisesta, joka mahdollistaisi vaelluskalojen vaellusesteiden purkamisen ja muiden kalatalosvelvoitteiden määräämisen myös niille vesivoimalaitoksille, jotka eivät vielä osallistu vaelluskalojen palauttamiseen Suomen virtavesiin.

Lue lisää

Aineistot

Aihepiirin tapahtumat

Tervetuloa mukaan!

Suomen Luonnonsuojeluliiton yli 160 paikallisyhdistystä järjestävät vuosittain satoja tapahtumia ympäri Suomen. Tutustu toimintaamme paikkakunnallasi.

Tapahtumakalenteri