Vapauta virrat

Vielä 1900-luvun alussa Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Sata vuotta myöhemmin vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet. Laajalti jopa sata prosenttia joen virtaamasta on valjastettu pyörittämään voimalaitoksen turbiineita.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lahjoita Tule mukaan

Kuva: Petteri Hautamaa

Siirry sisältöön

Vesivoima ja jokiluonto

Jokiluonto muuttuu täysin, kun joen vesi valjastetaan vesivoimasähkön tuotantoon

Lue lisää

Näin se tehdään

Esittelemme 4 keinoa virtojen vapauttamiseksi

Lue lisää

Raakulla on asiaa

Auta puhtaiden virtavesien symbolia, jokihelmisimpukkaa

Lue lisää

Minkä virran sinä haluaisit vapauttaa?

Suomen lukuisia pieniä minivoimaloita ja käytöstä jo poistuneita patoja voitaisiin purkaa ja samalla auttaa merkittävästi uhanalaista virtavesiluontoamme. Suuriin voimalaitoksiin tulisi saada vaelluskalojen kulkuväyliksi toimivat ohitusuomat. Suomen joissa on yli 200 vesivoimalaitosta, jotka tuottavat sähköä valtakunnan verkkoon. Nämä löytyvät alla olevasta kartasta. Lisäksi Suomessa on yli 500 vesivoimaksi luettavaa rakennetta sekä lukuisia vanhoja patorakenteita, jotka eivät näy oheisella kartalla.

Keltainen kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on alle 0,1–1 MW. 67 minivoimalaa tuottaa yhteensä vain 1 % Suomen vesisähköstä.
Oranssi kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on 1-10 MW. 83 pienvoimalaa tuottaa yhteensä 9 % Suomen vesisähköstä.
Punainen kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on enemmän kuin 10 MW. 57 suurvoimalaa tuottaa 90 % Suomen vesisähköstä.

Ajankohtaista

Fortumin vesivoimaloista puuttuvat kalatiet

Fortum markkinoi puhtaana sähkönä vesivoimaa, joka hävittää vaelluskalakantoja Suomessa. On noloa, että Fortumin vesivoimaloissa Suomessa ei ole lainkaan varsinaisia kalateitä, saati ohitusuomia. Silti yhtiö on mukana rakentamassa uutta vesivoimalaa. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että Fortum lopettaa Sierilän vesivoimalahankkeen ja tekee ohitusuomat nykyisiin voimaloihinsa.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton kysymys Fortumin yhtiökokouksessa 2021

Luonnonsuojeluliitto kysyy Fortumilta yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, milloin Fortum luopuu Kemijoelle kaavaillusta Sierilän vesivoimalahankkeesta ja lakkaa vastustamasta nykyisten kalatalousvelvoitteidensa päivitystä. Luonnonsuojeluliitto omistaa 10 Fortumin osaketta. Yhtiön on vastattava kysymykseen 19.4.2021 mennessä.

Lue lisää

Valtion on aika käskeä yhtiöitään turvaamaan vaelluskalojen kulku

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että valtionyhtiöiden Kemijoki Oy:n ja Fortumin on turvattava vaelluskalojen kulku voimalaitospatojen ohi. Valtio hyväksyi vuosi sitten uudet omistajaohjauksen linjaukset. Ne on aika laittaa toimeen luopumalla Kemijoki Oy:n Sierilän vesivoimalahankkeesta. Yhtiöiden tulee lopettaa myös nykyisten voimaloidensa kalatalousvelvoitteiden parantamisen vastustus.

Lue lisää

Valtiontuet ja European Green Deal

EU:n Green Deal tulee ottaa huomioon valtiontukien reunaehdoissa. Liiton mukaan fossiilisia, turvetta ja pientäkään vesivoimaa ei enää saa tukea. Vety pitää tehdä uusiutuvilla ja akut kestävästi. Metsäbiomassaan tarvitaan tiukemmat kriteerit.

Lue lisää

Finland has proposed to the EU relaxing of rules for aid to environmentally harmful hydropower

Finland has attempted to relax the criteria for aid for hydropower and forestry in the classification system for the EU’s sustainable development funding. According to The Finnish Association for Nature Conservation this action would in practice accelerate environmentally harmful hydropower projects, for example. This is in conflict with the aims of the Finnish government.

Lue lisää

Lisätietoja

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.