Uhatut metsät samalla
kartalla

Luonnonsuojeluliitto yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa on koonnut Suomen arvokkaita ja suojelua tarvitsevia metsiä samalle kartalle. Näihin metsiin sisältyy valtion, yritysten ja kuntien omistamia kohteita. Teemme työtä, jotta nämä metsät säilyisivät.

Suomen uhatut metsät

Vaalimme METSOn rahoitusta

Metsiensuojelun kehittäminen METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma) pohjalta kuuluu Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteisiin. Luonnonsuojeluliitto on osallistunut valtioneuvoston METSO-ohjelman laadintaan, suunnitteluun ja toteutukseen. Luonnonsuojeluliiton paikallistoimijat kartoittavat METSO-ohjelmaan soveltuvia metsiä. METSOn tavoitteena on suojella 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman rahoitus on turvattava ja sen toimintaa jatkettava koko Suomessa toimikauden ajan.

Lue lisää METSO-ohjelmasta

Kuva: Jyri Mikkola

Lain voimalla metsien suojelua

Lainsäädännön on luotava selkeät raamit metsätaloudelle ja uhanalaisten lajien kohtelulle. Luonnonsuojeluliitto osallistuu aktiivisesti metsiin liittyvän lainsäädännön uudistamiseen.

Isoja lainsäädäntökokonaisuuksia, joiden sisältöön olemme vaikuttaneet viime vuosina ovat esimerkiksi metsälain ja niin sanotun metsätuholain uudistaminen, metsähallituslain muutokset ja valtion metsätaloustoimien yhtiöittäminen, niin sanotun metsätietolain uudistaminen sekä metsätalouden tukia määrittävän kestävän metsätalouden rahoituslain sisältö.

Kaikessa lainsäädäntötyössä sisällön lisäksi oleellisia arvoja Luonnonsuojeluliitolle ovat tiedon avoimuuden sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Piirit ja yhdistykset ahkeroivat metsien puolesta ympäri maata

Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset muun muassa järjestävät paljon retkiä metsiin, kampanjoivat lähimetsien säilyttämiseksi, keräävät tietoa metsistä sekä järjestävät keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista metsäaiheista.

Tutustu piirien ja yhdistysten sivuihin

Kuva: Suvi Elo

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Tule mukaan

okainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä