Kaavoitus voi tuntua kankealta, mutta se vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi kaupunkimetsien ja virkistysalueiden säilymiseen. Kaavoituksella ohjataan sekä valtakunnallista, maakunnallista että paikallista maankäyttöä. Luonnonsuojeluliitolla ja sen piireillä ja yhdistyksillä on tärkeä rooli kaavoitustyössä: luonnon puolustaminen.

Kaa­voi­tuk­sel­la vaikutetaan ympäristöön ja luontoon

Kaavoituksella sijoitellaan erilaisia toimintoja: rakentamista mutta myös suojelu- ja virkistysalueita.

Tarkkaile kaavoituskatsauksia

Tulossa olevat kaavat löytyvät kunnan kaavoituskatsauksesta. Jos sinulle tärkeän kohteelle on tulossa kaavoitusta, kannattaa lähettää luonto- ym. tietoja kaavoittajille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ensimmäinen mahdollisuus lausua kaavasta on usein osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sitä kannattaa kommentoida: Ovatko kaavan tavoitteet oikeat? Tasapainotetaanko rakentamista suojelu- ja virkistysmerkinnöillä? Ovatko selvitykset riittäviä?

Kaksi lausuntokierrosta

Kaavasta voi lausua yleensä kaksi kertaa. Ensimmäisellä lausuntokierroksella mahdollisen rajat ovat tietysti laajemmat kuin toisella kerralla.

Lausuntovaiheessa kannattaa tarkistaa onko kaavassa otettu huomioon

  • riittävät selvitykset
  • kaavan sisältövaatimukset
  • valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  • muut lait (esimerkiksi Natura 2000 -alueiden suoja)

Joissakin tapauksissa kansalaiset ja järjestöt ovat tehneet viralliselle kaavalle vaihtoehtokaavankin.

Muutoksenhaku

Ellei muu auta, kaavasta kannattaa valittaa. Muutoksenhaun voi tehdä kuitenkin vain jos kaava on lainvastainen.

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Kaavoituksen tuntijat

Kaavoitus on piiriemme ja paikallisyhdistemme arkipäivää, joten niihin kannattaa ottaa yhteyttä.

Etsi lähin piiri ja yhdistys

Kuva: Jani Riekkinen

Aluehallintouudistus vaikuttaa kaavoitukseen

Aluehallintouudistus on radikaali erityisesti kaavoituksen ja maankäytön osalta. Se vie yleistä etua ajavalta valtiolta tehtävän ohjata ja valvoa, että kunnissa rakennetaan ja suunnitellaan maankäyttöä lain ja kestävän kehityksen mukaan.

Lue lisää

Varmista retkimetsäsi tulevaisuus

Mistä retkeilijä voi selvittää lähimetsänsä suojelutilanteen ja varmistaa retkimetsänsä säilymisen? Luonnonsuojelija-lehti etsi vastausta lukijalta tulleeseen kysymykseen.

Lue Luonnonsuojelijan juttu

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Tule mukaan