Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Luonnon aktiivinen puolustaja

Luonnonsuojeluliitto toimii aktiivisesti työryhmissä ja pitää yhteyttä virkamiehiin ja päättäjiin. Vaikka koskaan emme saa kaikkia tavoitteitamme läpi, mukana olemalla pysymme kärryillä hallinnossa puhaltavista tuulista ja saamme ensi käden tietoa siitä, mitä luonnon pelastamiseksi ja tuhoamiseksi Suomessa suunnitellaan.

Kuva: Merja Paakkanen

Aktiivisin ympäristöjärjestö vaikuttamistyössä

Luonnonsuojeluliitto on valtioneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan aktiivisin ympäristöjärjestö vaikuttamistyössä eli eniten epävirallisessa vuorovaikutuksessa lakeja valmisteleviin virkamiehiin ja poliittikkoihin.  Suomen luonnonsuojeluliitossa tähän lakien valmistelutyöhön osallistuminen on aina nähty tärkeänä, ja olemme saaneet siinä paljon tuloksia 60- ja 70-lukujen vesiensuojelutyöstä ja kansallispuistokomiteasta alkaen. Luonnonsuojeluliitto oli myös täydellä höyryllä mukana, kun Suomeen perustettiin ympäristöministeriötä 80-luvun alussa.

1. Luonnon edunvalvoja

Luonnonsuojeluliitto vaalii luonnon etuja, sillä luonto ei voi tehdä sitä itse. Pidämme luonnon puolia lainvalmistelutyössä ja päätöksenteossa. Tuotamme tietoa päättäjille ja median käyttöön. Luonnonsuojeluliitolla on laajat verkostot niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

2. Luonnon ääni neuvotteluissa

Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa hallitusohjelmaan ja seuraa hallituksen työtä tarkasti. Luonnonsuojeluliitolla on edustus noin sadassa erilaisessa hallinnollisessa työryhmässä tai toimikunnassa. Harvalukuista työntekijäjoukkoa täydentää joukko asiansa osaavia vapaaehtoisia.

3. Vallan väsymätön vahtikoira

Luonnonsuojeluliitto seuraa päätöksentekoa, lausuu ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja valittaa tarvittaessa. Valitukset tehdään tarkan harkinnan jälkeen, jos ympäristöluvassa tai kaavoituksessa ei ole huomioitu ympäristövaikutuksia riittävästi.

Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissinen on myös European Environmental Bureau EEB:n puheenjohtaja. Kuva: Kirsi Kunelius.
Luonnonsuojeluliiton entinen suojelupäällikkö Jouni Nissinen toimi European Environmental Bureau EEB:n puheenjohtaja. Kuva: Kirsi Kunelius.

Luonnonsuojeluliiton toiminta EU:ssa

Yli puolet Suomen nykyisestä ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädännöstä tulee enemmän tai vähemmän suoraan EU:n tekemistä päätöksistä direktiiveinä ja muuna sääntelynä. Siksi on tärkeää, että vaikutamme myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Tärkein Luonnonsuojeluliiton yhteistyötaho kansainvälisessä vaikuttamisessa on Brysselissä toimiva European Environmental Bureau (EEB). Se on noin 140 kansallisen tason ympäristöjärjestön tai eurooppalaisen järjestöverkoston kattojärjestö, joka edustaa jäsentensä kautta noin 30 miljoonaa eurooppalaista. EEB seuraa EU:n ympäristöpäätöksentekoa ja pyrkii vaikuttamaan siihen laajalla rintamalla. Olennainen osa työtä ovat aihekohtaiset asiantuntijatyöryhmät, joihin monet Luonnonsuojeluliitonkin asiantuntijat osallistuvat.

EEB:n lisäksi olemme mukana useissa aihekohtaisissa järjestöverkostoissa, esimerkiksi ilmastoasioihin vaikuttavassa Climate Action Networkissa ja Itämeren suojelua ajavassa Coalition Clean Balticissa.

Ym­pä­ris­tö­oi­keus

Lainsäädäntö on yksi tehokkaimmista välineistä vaikuttaa ympäristön tilaan ja kohteluun, oli sitten kyse omasta mökkirannasta, uhanalaisten lajien säilyttämisestä tai ilmastomuutoksen torjunnasta. Siksi luonnonsuojeluliitto osallistuu tiiviisti lainsäädännön valmisteluun ja myös käyttää lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon mm. lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden sekä tarvitt­aessa myös valitusten avulla.

Lue lisää

Kuva: Kimmo Rampanen

Saavutuksia Ympäristö­­­ministeriön
perustaminen

Suomeen perustettiin yksi maailman ensimmäisistä ympäristöministeriöistä. Suomen luonnonsuojeluliitto esitti omaa ministeriöitä luonnon- ja ympäristönsuojelulle jo vuonna 1970, ja sinnikkään työn tuloksena se perustettiin vuonna 1983. Ympäristöministeriötä on silti jouduttu puolustamaan vielä 2010-luvullakin.

Lue lisää

Kaivosopas vaikuttamiseen

Kaivoslaista ja kaivoshankkeiden viranomaisaiheista tehty opas auttaa kansalaisia seuraamaan kaivoshankkeiden luvituksen vaiheita ja käyttämään niihin liittyviä osallistumiskanavia.

Lataa opas (pdf)

Valituksilla soita turvaan

Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset käyvät suojeluvääntöjä yksi suo yksi kerrallaan. Eniten voittoja saadaan valittamalla turpeenoton ympäristöluvista.

Lue lisää

Suurpedot ja metsästys

Luonnonsuojeluliitto on EU-aikana huomauttanut, että nykyinen suurpetojen kiintiömetsästys ei ole EU:n luontodirektiivin poikkeuslupasääntöjen mukaista.

Lue lisää

Valitamme, koska välitämme

Luonnonsuojeluliitto osallistuu tiiviisti ympäristöhallinnon kehittämiseen ja lainsäädännön valmisteluun. Käytämme myös osallistumisoikeuttamme esimerkiksi lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden sekä tarvittaessa myös valitusten avulla. Valitukset eivät ole itseisarvo, vaan niiden tarkoituksena on viime kädessävarmistaa olemassa olevan ympäristösääntelyn toteutuminen. 

Tavoitteemme

Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. Kansalaisten perusoikeus osallistua ja vaikuttaa on säilytettävä muutostenkin keskellä.

Lue lisää tavoitteistamme

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Katso mitä sinä voit tehdä