Luonnon aktiivinen puolustaja

Luonnonsuojeluliitto toimii aktiivisesti työryhmissä ja pitää yhteyttä virkamiehiin ja päättäjiin. Vaikka koskaan emme saa kaikkia tavoitteitamme läpi, mukana olemalla pysymme kärryillä hallinnossa puhaltavista tuulista ja saamme ensi käden tietoa siitä, mitä luonnon pelastamiseksi ja tuhoamiseksi Suomessa suunnitellaan.

Kuva: Merja Paakkanen

1. Luonnon edunvalvoja

Luonnonsuojeluliitto vaalii luonnon etuja, sillä luonto ei voi tehdä sitä itse. Pidämme luonnon puolia lainvalmistelutyössä ja päätöksenteossa. Tuotamme tietoa päättäjille ja median käyttöön. Luonnonsuojeluliitolla on laajat verkostot niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

2. Luonnon ääni neuvotteluissa

Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa hallitusohjelmaan ja seuraa hallituksen työtä tarkasti. Luonnonsuojeluliitolla on edustus noin sadassa erilaisessa hallinnollisessa työryhmässä tai toimikunnassa. Harvalukuista työntekijäjoukkoa täydentää joukko asiansa osaavia vapaaehtoisia.

3. Vallan väsymätön vahtikoira

Luonnonsuojeluliitto seuraa päätöksentekoa, lausuu ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja valittaa tarvittaessa. Valitukset tehdään tarkan harkinnan jälkeen, jos ympäristöluvassa tai kaavoituksessa ei ole huomioitu ympäristövaikutuksia riittävästi.

Ym­pä­ris­tö­oi­keus

Lainsäädäntö on yksi tehokkaimmista välineistä vaikuttaa ympäristön tilaan ja kohteluun, oli sitten kyse omasta mökkirannasta, uhanalaisten lajien säilyttämisestä tai ilmastomuutoksen torjunnasta. Siksi luonnonsuojeluliitto osallistuu tiiviisti lainsäädännön valmisteluun ja myös käyttää lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon mm. lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden sekä tarvitt­aessa myös valitusten avulla.

Lue lisää

Kuva: Kimmo Rampanen

Saavutuksia Ympäristö­­­ministeriön
perustaminen

Suomeen perustettiin yksi maailman ensimmäisistä ympäristöministeriöistä. Suomen luonnonsuojeluliitto esitti omaa ministeriöitä luonnon- ja ympäristönsuojelulle jo vuonna 1970, ja sinnikkään työn tuloksena se perustettiin vuonna 1983. Ympäristöministeriötä on silti jouduttu puolustamaan vielä 2010-luvullakin.

Lue lisää

Kaivosopas vaikuttamiseen

Kaivoslaista ja kaivoshankkeiden viranomaisaiheista tehty opas auttaa kansalaisia seuraamaan kaivoshankkeiden luvituksen vaiheita ja käyttämään niihin liittyviä osallistumiskanavia.

Lataa opas (pdf)

Valituksilla soita turvaan

Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset käyvät suojeluvääntöjä yksi suo yksi kerrallaan. Eniten voittoja saadaan valittamalla turpeenoton ympäristöluvista.

Lue lisää

Suurpedot ja metsästys

Luonnonsuojeluliitto on EU-aikana huomauttanut, että nykyinen suurpetojen kiintiömetsästys ei ole EU:n luontodirektiivin poikkeuslupasääntöjen mukaista.

Lue lisää

Tavoitteemme

Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. Kansalaisten perusoikeus osallistua ja vaikuttaa on säilytettävä muutostenkin keskellä.

Lue lisää tavoitteistamme

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Katso mitä sinä voit tehdä