Laki ja politiikka

Jokaisella suomalaisella on oikeus vaikuttaa paitsi yhteiskuntamme kehitykseen myös omaan lähiympäristöönsä. Luonnonsuojeluliitto ja sen yhdistykset puolustavat luontoa, lajistoa ja retkeilymahdollisuuksia osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen ja ympäristöhallinnon puolustamiseen.

Kuva: Felix Siivonen

Etusivu Mitä me teemme Laki ja politiikka

Tavoitteemme

Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. Kansalaisten perusoikeus osallistua ja vaikuttaa on säilytettävä muutostenkin keskellä.

Lue lisää tavoitteista

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Toiminta ja saavutukset

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Katso mitä sinä voit tehdä

Ajankohtaista

Nostetaan luonto päärooliin

Luonnonsuojelua on pidetty sivuasiana verrattuna politiikan ydinalueisiin, kuten talouteen. Luonto on puheissa pehmeää, talous kovaa. Pötyä. Talouspolitiikalla ei tee mitään, jos elämän elinehdot eivät ole kunnossa.

Lue lisää

Suomen luontovelka erääntyy

Olemme eläneet velaksi. Tilit on pian tasattava tai taloudeltamme katoaa pohja. Luontovelka maksetaan talouspolitiikkaa korjaamalla. Askelmerkkejä ovat luonnonsuojelun riittävä rahoitus ja luonnolle haitallisista tuista luopuminen.

Lue lisää

Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Mahdollisuuksia tukea järjestöjen varainhankinkintaa valtionavuista on pohdittu työryhmän raporttiluonnoksessa. Varainhankinnan kulujen ja kehittämisen laskeminen osittain avustuskelpoiseksi olisi lähtökohtaisesti kannatettavaa. Kaikkien järjestöjen pistäminen samoihin valtionapusysteemeihin ei kuitenkaan olisi järkevää. Ympäristöjärjestöt ja niiden talous poikkeavat suuresti esimeriksi sote- ja liikuntajärjestöistä.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto kannattaa saamelaiskäräjälakia

Suomen luonnonsuojeluliitto tukee parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan saamelaiskäräjälain hyväksymistä. Lain hyväksyminen edistäisi myös arktisen luonnon suojelua. Yli kymmenen vuoden mittaiseksi venyneen valmistelutyön lopputuloksena lakiesitys on nyt Saamelaiskäräjien hyväksymässä muodossa.

Lue lisää

Ympäristöasiat ratkaistaan kaavoituksella

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola piti Luonnonsuojeluliiton puheenvuoron ympäristöministeriön keskustelutilaisuudessa alueidenkäyton suunnittelun lainsäädännön kehittämisestä 3.2.2023. Kaavoitusta pitää kehittää ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää