Laki ja politiikka

Jokaisella suomalaisella on oikeus vaikuttaa paitsi yhteiskuntamme kehitykseen myös omaan lähiympäristöönsä. Luonnonsuojeluliitto ja sen yhdistykset puolustavat luontoa, lajistoa ja retkeilymahdollisuuksia osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen ja ympäristöhallinnon puolustamiseen.

Kuva: Felix Siivonen

Etusivu Mitä me teemme Laki ja politiikka

Tavoitteemme

Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. Kansalaisten perusoikeus osallistua ja vaikuttaa on säilytettävä muutostenkin keskellä.

Lue lisää tavoitteista

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Toiminta ja saavutukset

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Katso mitä sinä voit tehdä

Ajankohtaista

Kysely kuntien maapolitiikasta

Aalto-yliopisto tekee Owal Group Oy:n kanssa kyselyä kuntien maapolitiikasta kunnille. Suojelupäällikkö kannatti vastauksessaan aktiivista maapolitiikkaa sekä vastusti maankäyttösopimuksia ja yksityisten hankekaavoja yms.

Lue lisää

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Ensi vuoden ympäristörahoitus on kohtuullista, mutta ei riittävää (mm. YM, SYKE, Metsähallituksen luontopalvelut, ympäristöjärjestöt tarvitsevat lisää). Haitallisia tukia tulee kääntää ja EU-rahoja suunnata niiden ympäristötöiden tueksi. Näin sanoimme tänään eduskunnan ympäristövaliokunnalle.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto EU:n ilmastolaista ja vuoden 2030 päästövähennystavoitteesta

Euroopan komission ehdotuksesta EU:n ilmastolakiin on tarkoitus sisällyttää uusi ilmastotavoite vuodelle 2030. Lausunnossaan eduskunnan talousvaliokunnalle luonnonsuojeluliitto esittää sitovan pitkän aikavälin ilmastotavoitteen kirjaamista lakiin. EU:n on vähennettävä päästöjään vähintään 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, saavutettava ilmastoneutraalius vuoteen 2040 mennessä ja siirryttävä hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen.

Lue lisää