Laki ja politiikka

Jokaisella suomalaisella on oikeus vaikuttaa paitsi yhteiskuntamme kehitykseen myös omaan lähiympäristöönsä. Luonnonsuojeluliitto ja sen yhdistykset puolustavat luontoa, lajistoa ja retkeilymahdollisuuksia osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen ja ympäristöhallinnon puolustamiseen.

Kuva: Felix Siivonen

Etusivu Mitä me teemme Laki ja politiikka

Tavoitteemme

Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. Kansalaisten perusoikeus osallistua ja vaikuttaa on säilytettävä muutostenkin keskellä.

Lue lisää tavoitteista

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Toiminta ja saavutukset

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Katso mitä sinä voit tehdä

Ajankohtaista

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Valituslupajärjestelmä tarkoittaa sitä, että jatkovalitukselle hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan KHO:n lupa. Valituslupajärjestelmän vaikutukset ympäristöperusoikeuksiin pitäisi selvittää ennen sen laajentamista kaikkiin ympäristöasioihin. Jos hallituksen esitys kuitenkin toteutetaan, sitä pitäisi tasapainottaa paikkaamalla ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeuden aukot. Näin totesi SLL tänään eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemisessa.

Lue lisää