Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Sidosryhmiä olisi tullut kuulla ns. tieteellisestä lohenpyynnistä

lohi

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten tiedotteeseenne 30.4.2024 ”Lohen tieteellinen kalastus käynnistyy tarkennetun suunnitelman mukaisesti”

Suomen luonnonsuojeluliitto on ollut tyytyväinen maa- ja metsätalousministeriön sekä sidosryhmien yhteistyön myönteiseen kehitykseen kalastuspolitiikassa viime vuosina.

Siksi Luonnonsuojeluliitto on hyvin huolissaan sidosryhmien kuulemisen ja avoimuuden puuttumisesta lohen ns. tieteellisen pyynnin valmistelussa. Tämä 27.5. alkavaksi ilmoitettu varsin laajamittainen lohenkalastus Suomen ja Ahvenanmaan vesillä on herättänyt huolta ja arvostelua Luonnonsuojeluliiton valtakunnallisen järjestöorganisaation aktiivisella kentällä ja vastaavalla tavalla ruotsalaisissa luonnonsuojelujärjestöissä.

Tieteellisen kalastuksen nimissä käynnistyvän lohenpyynnin suurin käytännön vaikutus tulee olemaan kaupallisen lohenkalastuksen aikaistaminen poikkeusluvalla, ei tieteellisen tiedon lisääntyminen hyvin harvalukuisista Ljungan-joen lohista. Huomattakoon, että alkukauden pyynti kohdistuu arvokkaimpiin emolohiin. Luonnonsuojeluliiton mielestä parasta olisi ollut noudattaa syksyn lohipäätöstä ilman poikkeuksia, kuten Ruotsissa on tehty.

Maa- ja metsätalousministeriö on toki laatinut mediatiedotteita asian eri vaiheista (30.4. lisäksi 19.4. ja 26.2). Tiedotteet jo tehdyistä päätöksistä, eivät poista tarvetta asian käsittelyn avoimuudesta ja vähintään edes lyhyen lausuntokierroksen järjestämisestä. Aiheesta olisi ollut asiallista myös keskustella esimerkiksi olemassa olevien kokoussarjojen puitteissa (EU17-jaosto tai lohi- ja meritaimentyöryhmä).

Luonnonsuojeluliitto esittää, että
– jatkossa tällaisista asioista konsultoidaan sidosryhmiä hyvissä ajoin etukäteen
– ministeriössä harkitaan vielä ns. tieteellisen lohenpyynnin tarvetta sekä hyötyjen, riskien ja haittojen suhdetta uudelleen.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa