Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Norpanpöntöt ja apukinokset toimivat

Vuosituhannen alussa saimaannorppakanta lähti laskuun, kun suureen kalanpyydyskuolleisuuteen yhdistyivät parin leudon talven aiheuttamat pesintäongelmat. Silloin havahduttiin siihen, voitaisiinko saimaannorpan pesintää auttaa lämpenevässä ilmastossa.

Keinopesämalli JP. Itä-Suomen yliopisto ja Metsähallitus jatkavat kolmen erilaisen pesämallin testaamista. Kuva: Hanne Kosonen

Vuodesta 2014 on kolattu apukinoksia saimaannorpan pesimäalueille. Ne ovat olleet ratkaisevassa asemassa vähälumisina talvina ja pelastaneet monen kuutin hengen tarjoamalla suojaa pedoilta ja pakkaselta. Yhteensä kinoksia on kymmenen vuoden aikana kolattu useampi tuhat kappaletta pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Varsinkin huonoina lumitalvina lähes kaikki ovat olleet vähintäänkin makuupesäkäytössä. Kuutteja apukinoksiin on näiden vuosien aikana syntynyt yli 300.

Luonnonsuojeluliiton apukinoskolaukset tammikuussa 2023. Kuva: Samuel Bloch.

Apukinoksia ei voi tehdä sellaisina talvina, kun jäätä ja lunta ei kerta kaikkiaan ole tai sitä on hyvin vähän. Vaikka tällaiset talvet ovat nyt harvinaisia, niitä on kuitenkin jo ollut, ja niiden ennustetaan yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä. Voitaisiinko siis ihmisen apua ja apukinosajatusta viedä vielä pidemmälle, keinomateriaalista tehtyihin pesäkinoksiin?

Tätä ryhdyttiin tutkimaan Itä-Suomen yliopistossa. Ensimmäiset turvelevystä tehdyt keinopesät asennettiin Saimaan rannoille vuonna 2016.

Keinopesä on kupurakennelma, joka kelluu ponttoonien varassa. Se kiinnitetään saaren rantaan. Rakennelmassa on lattia, mutta osa lattiasta on avoin ovi norpalle nousta lattialle makoilemaan.

Keinopesä sisältä. Kuvassa näkyy tummana norpan jäätynyt kulkuavanto ja etualalla alusta, jolla norppa voi loikoilla. Kuva: Hanne Kosonen

Keinopesien kehitystyötä on tehty lähes 10 vuoden ajan. Norpan ystävien iloksi norppa on kelpuuttanut keinopesät käyttöönsä. Tämä talvi mukaan luettuna Saimaalla on kellunut jo noin 100 keinopesää. Viime talveen mennessä noin puolet niistä on ollut käytössä. Kuuttejakin on niihin syntynyt, tai emo on tuonut kuutteja keinopesään suojaan.

Tänä talvena Saimaalla on noin 30 keinopesää. Vaikka lunta tulee ja vaikka apukinoksia kolataan, voi keinopesä olla silti tarpeellinen suojapaikka norpalle ja kuutille esimerkiksi häiriön tai nopeasti etenevän kevään takia. Lisäksi keinopesiin sijoitetut riistakamerat antavat paljon uutta tietoa saimaannorppayksilöistä ja niiden käyttäytymisestä sekä sosiaalisista suhteista.

Osa keinopesistä asennetaan paikoilleen jo sulan veden aikana. Asennustyö ja olosuhteet voivat olla vaativia. Kuvassa etualalla saimaannorpan suojelun vapaaehtoiset, WWF Suomen aluevastaava Ismo Marttinen (vas.) ja Saimaa Groupin toimitusjohtaja Keijo Pylkkänen, joille Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri myönsi vuoden 2023 ympäristöpalkinnot omistautumisesta saimaannorpan suojeluun. Kuva: Kaarina Tiainen

Tällä hetkellä tilanne on se, että kolme erilaista keinopesämallia on todettu niin hyviksi, että Itä-Suomen yliopisto ja Metsähallitus jatkavat niiden testausta. Edelleen pohdituttavat materiaali, kiinnitys, kuljetus ja keinopesälle soveltuva paikan valinta. Samalla mietitään, miten keinopesille ja niiden asentamiselle saataisiin toteutettua samantapainen vapaaehtoisverkosto kuin apukinoskolauksilla ja pesälaskennoilla on.

Norppa itse haluaisi kovasti kaivaa ja sisustaa pesäluolaa itse, mutta mikä olisi siihen sopiva materiaali lumen puutteessa? Huomioon on otettava myös kuutin mahdollinen kaivuu- ja pesän laajentamistarve. Vähitellen ratkaisuja löydetään, ja norppa saa entistä parempia keinopesiä yhä useampaan paikkaan Saimaalla.

Apukinoskolaukset ja keinopesät ovat osa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain tekijöiden omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai CINEAn näkemyksiä. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Jaa sosiaalisessa mediassa