Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnonvaraisten eläinten hoidosta

Eläinsuojeluasiamies ja eläinten hyvinvointikeskus järjestivät keskustelutilaisuuden luonnonvaraisten eläinten hoidon kehittämiseksi. Luonnonsuojeluliitto on tehnyt asiasta esityksiä jo vuosia. Tässä lyhyen kommenttipuheenvuoromme pääpointit.

Sanelma-kuutti löytyi kesällä 2019 huonokuntoisena Pihlajavedeltä. Eläinlääkäri Pekka Sarkanen hoiti kuuttia mökkirantaan pystyttämässään hoitolassa, josta se vapautettiin takaisin Saimaalle. Kuva: Kaarina Tiainen

14.11.2022

Viitaten eläinsuojeluasiamiehen ja eläinten hyvinvointikeskuksen keskustelutilaisuuteen

Luonnonvaraisten eläinten hoidosta

Tilanne on hyvin samanlainen kuin eläinten viikolla 2008: SEY:n & SLL:n seminaarin Eduskunnassa toimenpiteistä vain muutama on edennyt 14 vuodessa (ks. liite).

Luonnonvaraiset eläimet ovat yhä pudonneet YM:n ja MMM:n väliin
– On korkea aika saada luonnonvaraisten eläinten koko hoitoketju ja sen rahoitus kuntoon
– MMM mukaan rahoitukseen (nyt sen lajeissa on hoidossa rahoitusaukko)
– myös ilmoitus/neuvontanumero on tarpeen
– luonnonvaraisten eläinten neuvottelukunnan perustaminen on tarpeen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Luonnonvaraisten eläinten hoito

Kunnaneläinlääkärille tulee säätää velvollisuus arvioida eläimen parantamismahdollisuudet ja tarvittaessa toimittaa eläin hoitolaan – pelkkä lopettamisvelvollisuus ei riitä (7 §). Ajatus toimittamisesta hoitoon on lisätty perustelujen loppuun: ”Tarvittaessa eläin voitaisiin ohjata jatkohoitoon ehdotetun lain 61 §:ssä tarkoitettuun eläinhoitolaan.”. Selvyyden vuoksi tämä tulee kuitenkin kirjoittaa suoraan pykälään.

Tuotantoeläiminä pidettävät eläimet

Luonnonvaraista eläimistä vähintään viiriäisten, peltopyiden ja heinäsorsien pito tulisi poistaa 58 §:stä. Karanneista tarhaeläimistä voi tulla geneettistä riskiä ja tauteja luonnoneläimille.

Liitteessä 1 on lajeja, jotka voivat levitä luontoon ja aiheuttaa siellä ongelmia alkuperäisluonnolle. Ainakin kaikki petoeläinlajit pitäisi poistaa listalta.

Luettelossa 2 oleva sana ”papukaijat” on liian epämääräinen. Papukaijoissa on paljon uhanalaisia ja CITES-lajeja.

Muutoksenhaku / vireillepano-oikeus – järjestöt ”vahtikoirina” ongelmia vastaan

Muutoksenhaussa olisi otettava huomioon perustuslain 20.2 § ja myönnettävä muutoksenhakuoikeus myös eläinten ja luonnon yleistä etua ajaville järjestöille.

Ennaltaehkäisyn kolme tärkeintä keinoa lainsäädännön kehittämisessä

1) Liikenne – viherrakenne oli MRL:n ns. KRL-luonnoksessa, joka meni yli vaalien.
2) Kesähakkuiden vähentäminen Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyn ratkaisun C-473/19 & C-474/19 toimeenpanolla metsälain puolella.
3) Lintutörmäyksiä ikkunoihin voisi vähentää MRL:n keinoin, rakennusmääräyksillä yms.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa