Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Liite: Avun tarpeessa – luonnonvaraiset eläimet ahdingossa -seminaarin yhteenveto 2008 – mitä siitä on toteutunut 2022?

Vuonna 2008 SEY ja SLL järjestivät Eläinten viikon seminaarin eduskunnassa "Avun tarpeessa? Luonnonvaraiset eläimet ahdingossa". Miten sen esitykset ovat toteutuneet 14 vuodessa?

Liite muistioon eläinsuojeluasiamiehen ja eläinten hyvinvointikeskuksen keksustelutilaisuuden keskustelumuistioon. Pohjalla Tapani Veistola yhteenvetopuheenvuoro eduskunnassa 8.10.2008 ja punaisella mitä on toteutunut sekä sinisellä 3 yhä kiireisintä korostusta.

Miten tästä eteenpäin?
Loppupohdintoja ja yhteenveto

Luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto
Avun tarpeessa? Luonnonvaraiset eläimet ahdingossa
Eläinten viikon seminaari
Eduskunta 8.10.2008
Päivitys punaisella 14.11.2022
Kolme nostoa korostettu

Ohjauskeinot
1) Lait
2) Budjetti
3) Hallinto
4) T&k ja informaatio-ohjaus

1) Lait

Luonnonsuojelulaki ja -asetus
– puutteita yhä, esimerkiksi otuksia voi tappaa pesimäaikaisestikin tuhoamalla niiden elinympäristöjä
-> esimerkiksi kesähakkuut (Metsälaki)
EUTIn Ruotsia koskeva päätöstoimeenpano MMM / metsälain osalta tekemättä

Metsästyslaki ja -asetus
– ongelmia yhä paljon, mm. hämärämetsästys auringonlaskun jälkeen
– metsästettävien lajien luettelossa ongelmia: uhanalainen hilleri, mäyrä…

Rikoslaki
– lakialoite eduskunnassa törkeästä metsästysrikoksesta – tehty

Riistavahinkolaki (Eduskunnassa juuri nyt)
– omavastuu yhä mukana muissa kuin suurpetojen henkilövahingoissa, vaikka järjestöt vaatineet pois

2) Budjetti

Kutistuvat valtiontalouden kehykset, tuottavuusohjelma ja aluetasolla ALKU-hankkeen lisähenkilöstöleikkaukset ongelmana
-> ensimmäiseksi tarvittaisiin valtion suojeluohjelma

MMM 30.30.20 Eläinlääkintähuolto yht 1.650.000 e
– eritelty 100.000 e valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin
– eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioihin 400.000 e jne.
-> momenttia pitäisi nostaa, jotta saataisiin hoitolaverkosto kuntoon, koska asia on pieni MMM:n budjetissa

YM 35.01.01 Ympäristöministeriön toimintamenot
– toiminta- ja kehitysrahat laskussa, mikä ongelma

YM 35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
– T&k -rahojen pula

YM 35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta
– SYKE:n öljyyntyneiden lintujen pesukone jatkossa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella (kaupunki ja mahdollisesti Öljysuojarahasto)

YM 35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot 1.770.000 e (ei eritelty)
4) vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten … hoidon järjestämiseen
– Pyhtään lintuhoitola tulee ilmeisesti osin tästä
– tarvetta lisätä luonnonsuojelulailla suojeltujen lajien aiheuttamien vahinkonen ennaltaehkäisyn varoja

3) Hallinto

YM & MMM
Pietikäisen ministeriajan hoitolatyöryhmän esitykset päivitykseen
– hoitolaitosten verkosto päivitettävä
– koko hoitoketju, tehtävänjako ja koordinaatio pohdittava (yksi puhelinnumero jne.)

YM/MMM
Hoitoon tulee saada sekä luonnonvarainen että riista/rauhoittamaton laji hallinnonrajoista riippumatta

MMM
– luvattu ”citykarhuohjeistus” viipyy
– valtakunnallinen suurpetoneuvottelukunta olisi syytä perustaa – tehty

SM
Ympäristörikoksiin erikoistunut poliisiyksikkö puuttuu Suomesa
– nyt vasta avainsyyttäjiä

Metsähallituksella erätarkastajia vasta 9

Kuntien rooli
– Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan (LSL 6 §)
– Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. (Kuntalaki 1§)
– pelastuslaitosten arvokas työ
– löytöeläintaloja
– eläimet otettava huomioon myös kaavoituksessa (ekologiset kulkureitit jne.)

4) T&k ja informaatio-ohjaus

Valistukselle edelleen merkittävä kysyntä
– mitä teen jos löydän: kenelle soitan?
– pitäisi lisätä myös suurpetoviestintää – edennyt
-> ihmisten sieto- ja haittakynnys paremmaksi

Parhaiden käytäntöjen levittäminen
– Markku Alangon, ”Pulu-1”:n ja muiden veteraanien tiedot ja taidot talteen!
– ohjeita myös viranomaisille verkkoon

Tappolupien muut tyydyttävät vaihtoehdot
– SYKE:n t&k -rahojen varmistaminen

Kiitos – pidetään yhteyttä!

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa