Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Poliitikot valitsivat kantansa: verkkokalastus on tärkeämpää kuin saimaannorppa

Kansalaisaloite ympärivuotisesta verkkokalastuskiellosta saimaannorpan levinneisyysalueella hylättiin eduskunnassa. Tulos oli se, että eduskunnan enemmistö suojelee norpille vaarallista kalastusta.

Kuva: Lasse Kurkela

Yli 76 000 ihmistä allekirjoitti vuonna 2019 kansalaisaloitteen verkkokalastuksen kieltämiseksi ympärivuotisesti saimaannorpan levinneisyysalueella. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen täysistunnossaan 19. lokakuuta 2022 äänin 121–34. Samalla eduskunta hylkäsi myös käsiteltävänä olleen toimenpidealoitteen, jolla verkkokalastusrajoituksia olisi jatkettu heinäkuun loppuun asti.

Kyselyjen perusteella enemmistö suomalaisista sekä Saimaan alueen asukkaista, mökkiläisistä ja kalastajista kannattaa saimaannorpan parempaa suojelua. Esimerkiksi verkkokalastusrajoitusten jatkaminen heinäkuun loppuun asti on saanut laajalti kannatusta.

Suomen luonnonsuojeluliitto hämmästelee eduskunnan enemmistön haluttomuutta kuunnella kansalaisia ja suojella erittäin uhanalaista saimaannorppaa. Luonnonsuojeluliitto on myös yllättynyt eduskunnan enemmistön päätöksestä noudattaa maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotusta kansalaisaloitteen hylkäämisestä, sillä valiokunnan perustelut olivat osittain harhaanjohtavia.

Perusteluissaan valiokunta oli huolissaan muun muassa kotimaisen kalan saatavuudesta. Valiokunta kuitenkin itsekin totesi mietintönsä perusteluissa, että muikku on Saimaan kaupallisessa kalastuksessa tärkein laji, jota jo pyydetään lähes kokonaan norppaturvallisilla pyyntivälineillä, nuotalla ja troolilla. Muikun osuus Saimaan kaupallisen kalastuksen arvosta on 70 prosenttia.

Muita Saimaan alueen merkittäviä kalalajeja, muun muassa kuhaa ja ahventa, pyydetään saimaannorppia vaarantaen verkoilla. Näitä kalalajeja voi kuitenkin pyytää norppaturvallisesti muun muassa tietyn tyyppisellä rysällä, jossa on pakoaukot ja kalterit estämässä norpan pyydykseen joutumisen.

Heinäkuussa kuuteilla on suurin vaara takertua verkkoihin. Viimeisimmän viisivuotistarkastelujakson aikana noin puolet saimaannorppien kalanpyydyskuolemista on tapahtunut heinäkuussa. Verkot ovat kuitenkin norpille vaarallisia ympäri vuoden. Nuorten yksilöiden riski takertua verkkoon on korkea vielä 1,5 ikävuoteen asti.

Kuluvan vuoden 2022 aikana on tullut tietoon kolme verkkoihin kuollutta norppaa. Yksi norpista kuoli helmikuussa talviverkkoihin. Toinen norpista kuoli syyskuun lopussa ja kolmas lokakuussa verkkoihin, joiden solmuväli oli 50 mm ja langan paksuus 0,17 mm. Kaksi norpista oli nuoria, alle 30 kilon painoisia yksilöitä ja yksi, pohjaan vajonnut norppa todennäköisesti viime talvena syntynyt kuutti.

Kaikki saimaannorppien kuolemat eivät kuitenkaan tule tietoon. Kymmenvuotistarkastelujakson perusteella Metsähallituksen arvion mukaan todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu.

Viimeisin saimaannorpan kanta-arvio on noin 420–430 yksilöä. Tästä lisääntymiskykyisiä naaraita on kuitenkin vain noin 120 yksilöä. Huomattavaa on myös, että saimaannorppien geneettinen muuntelu on vähäistä. Tämä on seurausta siitä, että saimaannorppakanta on kasvanut nykyiseen kokoonsa noin sadasta yksilöstä. Norpan perimässä on myös alueita, joissa vaihtelua ei ole ollenkaan. Kapea geeniperimä voi heikentää pienen saimaannorppakannan kykyä sietää muutoksia elinympäristössä.

Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen, ja suotuisan suojelun tasosta ollaan vielä kaukana. “Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on, ettei yksikään saimaannorppa kuole kalanpyydyksiin. Se tarkoittaa, että kaikki saimaannorpalle vaaralliset kalanpyydykset täytyy kieltää ympärivuotisesti koko levinneisyysalueella”, Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Sanna Leppänen toteaa.

Kalastusta ei tarvitse Saimaalla lopettaa, kunhan se tehdään norppia vaarantamatta. Norppaturvallisia kalastusvälineitä ovat tiettyjen rysien lisäksi tiukkanieluiset katiskat, vieheet, onget sekä pilkit. Norppaturvallisia pyydyksiä kehitetään lisäksi jatkuvasti. On myös muistettava, että verkkokalastus uhkaa norppien lisäksi Saimaan uhanalaisia lohikaloja.

Kuluttajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa saimaannorppien tulevaisuuteen. Ostaessaan kalaa kalastajalta, ravintolasta tai kaupan kalatiskiltä on hyvä varmistaa, mistä ja miten kala on pyydetty. Verkoilla Saimaalta pyydetyt kalat on hyvä jättää ostamatta.

Lisätiedot:

Sanna Leppänen, saimaannorppa-asiantuntija, p. 050 530 3270, sanna.leppanen(a)sll.fi

Hanne Kosonen, saimaannorppatiedottaja, p. 040 194 1885, hanne.kosonen(a)sll.fi

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Sanna Leppänen

Jaa sosiaalisessa mediassa