Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kyselyt: ka­las­tus­ra­joi­tus­ten lisäämisellä norpan suojelemiseksi on vankka enemmistön tuki

Enemmistö suomalaisista ja Saimaalla mökkeilevistä ja kalastavista kannattaa saimaannorpan parempaa suojelua esimerkiksi jatkamalla verkkokalastusrajoituksia heinäkuuhun. Kalastusrajoitusten seuraavaa viisivuotiskautta valmistellaan parhaillaan. Laajemmille rajoituksille oli suomalaisten tuki myös edellisellä kerralla, kun rajoituksia tarkistettiin, mutta tuolloin kyselyjen tulokset ohitettiin. Tällä kertaa näin voida enää tehdä.

Kuutti
Ilmaston kuumeneminen lisää tarvetta saimaannorpan suojeluun, jotta kanta saadaan vahvempaan kasvuun. Verkkokalastusrajoitusten laajentaminen on paras keino vähentää norpan kuolleisuutta. Kuva: Ossi Kokki

Onko verkkokalastusrajoitusten laajentamiselle heinäkuulle kannatusta? Otettaisiinko muikkuverkot takaisin rajoitusten piiriin? Pitäisikö rajoituksia olla uusilla alueilla, joissa kuutteja on syntynyt? Muun muassa tällaisia asioita kysyttiin Etelä-Savon maakuntaliiton tekemässä kyselyssä, jossa selvitettiin erityisesti Saimaan alueen asukkaiden, mökkiläisten ja kalastajien näkemyksiä saimaannorpan suojeluun.

Tulokset julkaistiin tiistaina. Yli 1100 vastaajasta suurin osa oli paikallisia asukkaita tai mökkiläisiä, suurin osa ilmoitti kalastavansa ja suurin osa oli keski-ikäsiä tai iäkkäitä.

Enemmistö vastaajista kannatti verkkokalastusrajoitusten laajentamista heinäkuulle. Yli puolet vastaajista myös katsoi, että nykyinen norppien kalanpyydyskuolleisuus on liian suurta ja kalastusrajoituksia tulisi tiukentaa.

Viimeisen viiden vuoden aikana noin puolet norpan kalanpyydyskuolemista on tapahtunut heinäkuussa. Luonnonsuojeluliiton mielestä kaikki verkot pitäisi tulevaisuudessa lisätä vaarallisten pyydysten listalle, jolloin ne olisivat kiellettyjä ympäri vuoden määritetyllä rajoitusalueella. Norppakannan vahvistamisen lisäksi perusteena ovat eettiset ja eläinsuojelunäkökohdat.

Kysely tehtiin ohjaamaan ja tukemaan maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän työtä. Saimaannorpan suojelemiseksi asetettuja kalastusrajoituksia laaditaan parhaillaan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

WWF teki samaan aikaan otantaan perustuvan gallupkyselyn. WWF:n gallupkyselyn tulokset olivat samansuuntaisia kuin maakuntaliiton kyselyn.

Heinäkuu rajoitusten piiriin

Tulevalla viisivuotiskaudella on aivan välttämätöntä saada vähintään heinäkuu keväällä alkavien verkkokalastusrajoitusten piiriin. Rajoitusaika olisi tuolloin 15.4.–31.7. Kyselyjen pohjalta voidaan sanoa, että tähän on sekä suomalaisten että erityisesti paikallisten ja Saimaalla kalastavien tuki.

Sama tuki oli tosin myös viisi vuotta sitten, kun rajoituksia tarkistettiin edellisen kerran. Kyselyn tulokset kuitenkin sivuutettiin. Nyt tuloksia ei voida enää sivuuttaa. Ottamalla heinäkuu rajoitusten piiriin kalanpyydyskuolemat voidaan saada puolitettua.

Muikkuverkot kuriin

Maakuntaliiton kyselyssä muikkuverkkojen rajoituksiin suhtauduttiin heinäkuun rajoituksia tasaväkisemmin. Luonnonsuojeluliiton mielestä muikkuverkkojen ei pitäisi olla missään tapauksessa erityisasemassa. Viiden viime vuoden aikana tietoon on tullut kuusi muikkuverkkoihin kuollutta norppaa.

Kyselyn mukaan verkkojen ankkurointiin oltaisiin Saimaalla valmiita, mutta ongelmana on se, että verkkojen ankkurointi ei takaa verkon norppaturvallisuutta.

Myös saimaannorpan myönteiset vaikutukset nousivat kyselyssä esiin. Yli puolet vastaajista katsoi, että asunnot ja loma-asunnot saavat lisäarvoa vahvasta norppakannasta, ja että kalastusrajoituksilla on myönteisiä vaikutuksia alueen vetovoimaisuudelle ja muun muassa matkailun kehittämiselle.

Laajemmat rajoitusalueet

Enemmistö vastaajista tukee myös kalastusrajoitusalueiden laajentamista: siellä, missä kuutteja syntyy ja liikkuu pitäisi olla kalastusrajoituksia. Levinneisyyden reuna-alueet ovat norpan suojelun ja kalastusrajoitusten kannalta äärimmäisen tärkeitä, sillä siellä rajoitukset ovat nyt puutteellisimmat, ja kannan harvalukuisuuden takia jokainen kalanpyydyskuolema on äärimmäisen suuri menetys sen alueen norppakannalle.

On hienoa, että saimaannorpalla on suomalaisten vankka tuki. On myös hienoa, että verkkokalastuksen merkittävyys saimaannorpan kuolleisuudessa ja kannan kasvun hidastamisessa ymmärretään laajasti. Erityisen hienoa on huomata, että suomalaisilla ja saimaalaisilla on valmius muuttaa kalastuskäyttäytymistään norpan suojelemiseksi.

Pelkkä vapaaehtoisuus ei kuitenkaan riitä, vaan tämä tahtotila pitää saada lainsäädännölliselle tasolle asetukseen ja sopimuksiin. Näin vauhditamme myös norppaturvallisten kalanpyydysten kehitystyötä ja käyttöönottoa.

Kaarina Tiainen

Kirjoittaja on saimaannorppakoordinaattori.

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita saimaannorpalle!

Auta pelastamaan maailman uhanalaisin hylje sukupuutolta. Ohjaamme tukesi paikalliseen ja valtakunnalliseen suojelutyöhömme norpan puolesta.

Tee kertalahjoitus saimaannorpalle