Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Eduskunnan ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nal­le Itämeren ka­las­tus­kiin­tiöis­tä

Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä on Euroopan komission esitys. Suomen kannan luonnos on varsin hyvä. Lohesta muistutimme mahdollisuudesta jatkaa työtä myös kotimaisilla säännöksillä. Turskalle haluamme jättää esitettyä enemmän kilohaileja. Kalastusvälineiden kehittyessä sivusaaliiksi jäävien turskien määrää tulee vähentää.

Itämeren turskakannat ovat romahtaneet ja niiden suojelulla on kiire. Joachim Muller, Fisheries Secretariatin RoC -hanke

 

E 102/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
YmV 14.9.2022

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Suomen peruskanta korostaa hyvin kalakantojen kestävyyttä. Tässä vielä muutama lisähuomio muutamiin perusmuistion yksityiskohtiin.

Pohjalahden ja pääaltaan lohi

Itämeren lohen hoitosuunnitelma on seuraava vaihe, jolloin voidaan lajin kalastusta kehittää kokonaisvaltaisemmin. Siksi on hyvä, että Suomi kiirehtii hoitosuunnitelmaa.

Tärkeintä on mahdollistaa heikkojen lohikantojen elpyminen. Niihin kohdistuva valikoimaton sekakantakalastus on minimoitava sekä kaupallisessa että vapaa-ajan kalastuksessa.

EU:n lisäksi lohelle tarvitaan myös kotimaista säätelyä. Pohjanlahdella jatkuvat perinnöllisyystieteelliset tutkimukset isojen emokalojen vaelluksesta ja niiden merkityksestä koko kannalle. Niiden pääsy kutemaan tulee varmistaa tarvittaessa siirtämällä kalastuksen alkua myöhemmäksi kotimaisella asetuksella.

Suomenlahden lohi

Suomenlahdella lohenkalastus tulee kohdistaa istutettuihin lohiin. Lisäksi on tarpeen rauhoittaa kutujokien suualueita kalastukselta. Suomessa tämä koskee erityisesti Kymijokea, jota voidaan toki turvata myös kotimaisin säädöksin.

Kilohaili

Kilohaili on tärkeä turskan ravintokala. Turskakanta kärsii aliravitsemuksesta. Tästä syystä kilohaileja pitäisi jättää turskille komission esitystä enemmän ICESin tieteellisen neuvon alarajan mukaisesti (183 749, kun Komission esitys on 201 554 ja perusmuistion esitys 224 113).

Turska

Kumpikin Itämeren turskakanta on niin huonossa kunnossa, että niihin ei tule kohdistaa kaupallista eikä vapaa-ajan kalastusta.

Itäisen turskakannan sivusaaliskiintiökin on hyvin suuri – 595 tonnia. On tärkeää vähentää sivusaaliiksi jäävien turskien määrää muun muassa kehittämällä pyydyksien valikoivuutta. Liittenä turskahankkeemme tulosten tiivistelmä [sivun alalaidassa linkki suomenkieliseen PDF-tiedostoon].

Lisätietoja
– Toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa