Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nal­le Itämeren ka­las­tus­kiin­tiöis­tä

Komission esitys Itämeren kalastuskiintiöistä ja Suomen kannan luonnos siihen ovat varsin hyviä. Kotimaisella säätelyllä voidaan mennä EU:n kiintiöiden ohjausta syvemmälle. Turskalle pitäisi jättää esitettyä enemmän kilohaileja ja vähentää sivusaaliiksi jäävien kalojen määrää esimerkiksi pyydysten valiokoivuutta parantamalla.

Itämeren turskakantojen tila on kriittinen. Lars Vallin / Fisheries Secretariatin RoC hanke

E 102/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kirjallinen asiantuntijalausunto
MmV 13.9.2022

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Suomen peruskanta korostaa hyvin kalakantojen kestävyyttä. Tässä vielä lisäkommentteja muutamiin perusmuistion yksityiskohtiin.

Pohjalahden ja pääaltaan lohi

Itämeren lohen hoitosuunnitelma on seuraava vaihe, jolloin voidaan lajin kalastusta kehittää kokonaisvaltaisemmin. On hyvä, että Suomi kiirehtii hoitosuunnitelmaa.

Tärkeintä on mahdollistaa myös eteläisten heikkojen lohikantojen elpyminen. Niihin kohdistuva valikoimaton sekakantakalastus on minimoitava sekä kaupallisessa että vapaa-ajan kalastuksessa. Vapaa-ajankalastuksen poikkeuksia ei tulisi käyttää ainakaan Itämeren pääaltaalla.

EU:n lisäksi lohelle tarvitaan myös kotimaista säätelyä. Pohjanlahdella jatkuvat perinnöllisyystieteelliset tutkimukset isojen emokalojen vaelluksesta ja niiden merkityksestä koko kannalle. Niiden pääsy kutemaan tulee varmistaa tarvittaessa siirtämällä kalastuksen alkua myöhemmäksi kotimaisella asetuksella.

Suomenlahden lohi

Suomenlahdella lohenkalastus tulee kohdistaa istutettuihin lohiin. Lisäksi on tarpeen rauhoittaa kutujokien suualueita kalastukselta.

Kilohaili

Kilohaili on tärkeä turskan ravintokala. Turskakanta kärsii aliravitsemuksesta. Tästä syystä kilohaileja pitäisi jättää turskille komission esitystä enemmän.

Turska

Kumpikin Itämeren turskakanta on niin huonossa kunnossa, että niihin ei tule kohdistaa kaupallista eikä vapaa-ajan kalastusta.

Itäisen turskakannan sivusaaliskiintiökin on hyvin suuri, 595 tonnia. On tärkeää vähentää sivusaaliiksi jäävien turskien määrää muun muassa kehittämällä pyydyksien valikoivuutta.

Lisätietoja
– Toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa