Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Keskeiset ym­pä­ris­tö­lait on korkea aika saada lausunnolle

Luonnonsuojeluliitto kirjoitti hallituspuolueiden puheenjohtajille maankäyttö- ja rakennuslain, ilmastolain ja luonnonsuojelulain kiirehtimiseksi.

Mia Niemelä / Luonnonsuojeluliitto

16.6.2021

Arvoisa ministeri

Keskeiset ympäristölait on korkea aika saada lausunnolle

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolestunut siitä, että hallitusohjelman tärkeimpiä ympäristöä koskevia lakeja – maankäyttö- ja rakennuslakia, luonnonsuojelulakia ja ilmastolakia – ei ole tullut vieläkään lausunnolle. Olemme olleet eräissä niitä valmistelleissa työryhmissä, joiden työ on loppunut jopa kuukausia sitten.

Nämä lait ovat ratkaisevia hallitusohjelman ilmastokriisiä ja luontokatoa torjuvien tavoitteiden takia:

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tärkeää saada sitova ilmastopykälä. Luontokadon torjumiseksi viherrakenteen tulee olla pakollisena asiana kaikilla kaavatasoilla. Lisäksi on turvattava kaavahierarkia, kuntien kaavoitusmonopoli sekä järjestöjen ja ELY-keskuksen muutoksenhakuoikeudet.

Luonnonsuojelulain työryhmäversion lisäarvoa nykylakiin verrattuna on muun muassa syvempi yhteys ilmastokriisiin. Tärkeä on myös luonnonsuojelualueiden, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien parempi turvaaminen sekä ekologinen kompensaatio.

Ilmastolakiin tärkeää lisäarvoa olisi saada EU:ta tiukemmat päästötavoitteet. Koordinoivan ministeriön tulee olla YM. Kansalaisten ympäristöoikeudet on tärkeä saada lakiin saamelaisten oikeuksia ja muutoksenhakuoikeutta myöten.

Lisätietoja
– puheenjohtaja Harri Hölttä, p. 040 722 9224, harri.holtta a sll.fi
– va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi
– MRL ja LSL: myös ympäristöjuristi Matti Kattainen, p. 044 7785 013, matti.kattainen a sll.fi
– ilmastolaki: suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, p. 040 5042 989, liisa.toopakka asll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä     Tapani Veistola
puheenjohtaja  va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa