Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ve­sis­tö­lä­het­ti­lään tehtävävihko kannustaa lähivesien ääreen

Vesistölähettilästoiminnan vetämiseen tarvittavat tehtävät on nyt koottu yksiin kansiin Vesistölähettilään tehtävävihkoon. Maksuttoman tehtävävihkon avulla lukija pääsee itse tutkimaan omaa lähivesistöään ja sen tilaa. Materiaalissa yhdistyvät Suomen luonnonsuojeluliiton pilotoiman vesistölähettilästoiminnan kokemukset ja erikseen vihkoa varten laaditut tehtävät monipuoliseksi paketiksi, jota voivat vapaasti hyödyntää kaikki vesiensuojelusta kiinnostuneet

Kuva: Timo Torpo / Luonnonsuojeluliitto

Vesistölähettilään tehtävävihko esittelee monipuolisia lähivesiin ja vesistöihin liittyviä tehtäviä. Mukana on muun muassa mielikuvaharjoitteita, tiedonhakutehtäviä sekä vesistötutkimukseen ja -kunnostukseen liittyviä ohjeita, yhteensä 34 tehtävää. Tehtävät on selkeyden vuoksi jaoteltu neljään eri teemaan, mutta niitä voi hyödyntää itselleen ja ryhmälleen parhaiten sopivalla tavalla ja haluamassaan järjestyksessä.

Tehtävävihko tarjoaa lisäksi esimerkin vesistöaiheisen opintopiirin järjestämiseen. Opintopiirissä voi esimerkiksi retkeillä lähiveden ympäristöä ja sen muutoksia havainnoiden, järjestää vesiteemaisen toimintapäivän vesistön äärellä tai toteuttaa oman vesistökunnostushankkeen.

Kuka tahansa voi ilmoittautua Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoiseksi vesistölähettilääksi ja saada tukea oman vesistöteemaisen opintopiirin toteuttamiseen. Opintopiirien tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa tärkeistä lähivesistään kiinnostuneille aikuisille yhdessäolon, retkeilyn, oppimisen ja tekemisen merkeissä. Vesistölähettilästoiminnalla Luonnonsuojeluliitto haluaa kannustaa mökkiläisiä, ranta-asukkaita, yhdistyksiä ja aikuiskasvatuksen toimijoita yhdessä lähivesien ääreen.

Vesistölähettilään tehtävävihko on suunniteltu pariksi aiemmin julkaistulle, Helena Haakanan kirjoittamalle Vesistöoppaalle. Vesistöopas tutustuttaa lukijan monipuolisesti Suomen vesistöihin sekä auttaa ymmärtämään, mitä vesistöissämme tapahtuu ja miksi.

Vesistölähettilään tehtävävihkon on laatinut Virpi Sahi ja viimeistellyt Hanne Kosonen. Nyt julkaistu tehtävävihko on ensimmäinen versio, ja tarkoituksena on myöhemmin kehittää vihkoa saadun palautteen perusteella.

Lataa maksuton Vesistölähettilään tehtävävihko

Lataa maksuton Vesistöopas

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi vesistölähettilääksi

Vesistölähettilään tehtävävihko ja Vesistöopas on tuotettu osana Freshabit LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023) -hanketta. Freshabit-hanke on monivuotinen Suomen sisävesien suojeluprojekti, jossa rakennetaan kalateitä, elvytetään jokihelmisimpukan kantoja, kunnostetaan vesistöjä sekä tuotetaan ja välitetään tietoa vesistöistä.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-ohjelmasta. Hankeviestinnän sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Virpi Sahi

Jaa sosiaalisessa mediassa