Ulkopuolisella rahoituksella tehtävä suojelutyö on tärkeä osa Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa. Liitto on mukana lukuisissa hankkeissa koordinaattorina, kumppanina ja asiantuntijana.

Monista hyvistä hankkeista on jäänyt pysyvä jälki, esimerkiksi oppimateriaali, toimintatapa, verkosto, suojeluesitys tai neuvottelutulos. Tervetuloa tutustumaan!

Pienempiä hankkeita

 • Järvipäivät

  • Tapahtumakokonaisuus, jonka tavoitteena on herättää keskustelua vesistöjemme tilasta ja lisätä järviluonnon arvostusta

Päättyneet hankkeet

 • Kuu kiurusta kesään

  • Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan 2017–2019 oli hanke, joka edisti ikääntyneiden omaishoitoperheiden hyvinvointia elvyttävän ja tarinallisuuteen perustuvan luontotoiminnan avulla. 
 • Tankki

  • Kestävän elämäntavan ajatushautomo (Loppuraportti PDF)
 • SuoMaa – Suomenselän ja Maanselän ekologisen yhteyden suojelu

 • Kohtuutalous

  • Vuonna 2015 Luonnonsuojeluliitto pureutui kohtuutalouskysymyksiin Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa. Luonnonsuojeluliitto järjesti hankkeen aikana erilaisia tapahtumia ja seminaareja ympäri Suomea, toteutti kohtuutalouteen liittyvää vaikuttamistyötä ja tuotti erilaisia julkaisuja ja tekstejä.
 • Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta

  • Hanke toteutettiin vuosina 2012-13. Hankkeessa tunnistettiin koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistettiin niiden säilymistä lasten ja nuorten liikunta-, leikki-, ja oppimispaikkoina
 • Negawatti

  • Suomen Luonnonsuojeluliiton toteutti vuosien 2011-2014 aikana Negawatti-energianeuvontahankkeen, jossa taloyhtiöitä ja asukkaita ympäri Suomen kannustettiin toteuttamaan kannattavia energiansäästötoimenpiteitä ja opettelemaan säästäviä tapoja käyttää energiaa. Hankeen yhteydessä tehtiin energiakartoitus yli 80 kohteeseen. Hanketta tuki LähiTapiola.
 • Saimaannorppa LIFE

  • Viisivuotinen Saimaannorppa-LIFE alkoi elokuussa 2013. Hanketta veti Metsähallituksen Luontopalvelut, ja Luonnonsuojeluliitto oli mukana kaikkiaan 5,2 miljoonan euron hankkeessa noin puolen miljoonan euron osuudella. Luonnonsuojeluliiton työ painottui erilaisiin kampanjoihin sekä tiedotus, valistus- ja ympäristökasvatustyöhön.
 • Ympäristökasvatushankkeet

 • Ääntä vedestä – kansalaisten osallistuminen vesienhoidon suunnitteluun