Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nal­le Itämeren ka­las­tus­kiin­tiöis­tä vuodelle 2021

Komission esitys ja Suomen kanta Itämeren kalastuskiintiöiksi on varsin hyvä. Parannettavaa on vielä läntisessä silakassa, itäisessä turskassa ja lohessa.

Turska. Kuva: Wikimedia Commons

Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

MmV Kirjallinen asiantuntijalausunto kokoukseenne 10.9.2020

Viitaten lausuntopyyntöönne perusmuistiosta 3.9.2020 MMM2020-00422

Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2021

Komission esityksessä ja Suomen perusmuistiossa on otettu varsin hyvin huomioon ICESin tieteellinen neuvonanto. Komission esitys on heikoin läntisen silakan ja itäisen turskan osalta, joiden kalastus pitäisi keskeyttää. Sitä vastoin Komission esitys kilohailikiintiön pitämisestä ennallaan niiden säästämiseksi myös heikon turskakannan ruoaksi oli hyvä, eikä kiintiötä pitäisi lisätä perusmuistiossa esitetyllä tavalla.

Suomen kalastuksen osalta suurimmat haasteet liittyvät lohikantoihin.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi

On hyvä, että laittoman ja väärinraportoidun lohenkalastuksen määrä näyttää vähentyneen Puolan vesillä. Tätä valvonnan parantamista ja sitä tukevaa meritaimenen avomerikalastuskieltoa on Suomi ansiokkaasti ajanut EU:ssa.

Nyt on aika ottaa lohipolitiikassa seuraava askel:

1) turvata Itämeren heikkojen lohijokien pienten kantojen elpyminen sekä

2) saavuttaa kotimaisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteet.

Tämä edellyttää merellä tapahtuvan sekakantakalastuksen rajoittamista eikä lisäämistä. Siksi ympäristöjärjestöt esittivät keväällä varovaisuusperiaatteen mukaista 20 % vähennystä ICESin suositukseen. Se antaisi EU:n kiintiöksi 75 831 lohta. Sitä vastoin Komissio esittää nyt 9,15 % nostoa viime vuoteen verrattuna eli 94 496 lohta. Tätä esitystä perusmuistio tukee. SLL ja WWF jättivät tästä eriävän pöytäkirjamerkinnän EU-jaoston kokouksessa 3.9.2020.

Jos lohen kalastusta lisätään esityllä tavalla, merellä ja rannikolla tapahtuvaa sekakantakalastusta tulee rajoittaa muilla keinoilla. Yksi keino on myöhentää pyynnin alkua isojen emokalojen kutuvaelluksen turvaamiseksi, kuten laajapohjainen ryhmä (muun muassa SLL, SVK ja WWF) ovat esittäneet1. Muita keinoja ovat rajoitusalueet, pyydystyyppikohtaiset rajoitukset tai pyynnin kohdistaminen istutettuihin lohiin. Näistä keinoista ei voi päättää EU:n kiintiöpäätöksessä, joten niihin tulee palata EU:n Itämeren lohen monivuotisen hoitosuunnitelman yhteydessä. Joka tapauksessa näitä keinoja voidaan käyttää Suomessa kansallisilla päätöksillä.

Suomenlahden lohi

Komission ja Suomen kannan luonnoksen mukaan Suomenlahden lohenkalastusta vähennettäisiin heikkojen lohijokien kantojen turvaamiseksi. Tämä on aivan oikein. Kalastus tulee lisäksi suunnata istutettuihin kaloihin. Kalastuksen rajoituksia ja valvontaa tulee lisätä esimerkiksi Kymijoen suulla.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

liittohallituksen jäsen Markku Marttinen, puhelin 044 759 9717, k.markku.j.marttinen (a) gmail.com

Viite

1 Esitys maa- ja metsätalousmisteriölle lohenkalastuksen sääntelytoimenpiteiden muuttamiseksi 12.2.2020 https://www.sll.fi/2020/02/19/esitys-maa-ja-metsatalousministeriolle-lohenkalastuksen-saantelytoimenpiteiden-muuttamiseksi/

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa