Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto luonnoksesta asetukseksi silakan ja kilohailin troo­li­ka­las­tuk­sen rajoittamisesta yhden kalastusmatkan aikana yhteen kiin­tiö­alu­ee­seen

Suomessa on kaksi kalastuksen kiintiöaluetta. Nyt troolari on voinut ottaa silakoita ja kilohaileja molemmilta samalla matkalla. Se aiheuttaa virhettä kalastuksen seurantaan, kannanarvioihin ja lopulta kiintiöihin. Siksi on hyvä siirtyä yhteen kalastusmatkaan yhdellä kiintiöalueella.

30.4.2020

Asia: VN/4697/2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta yhden kalastusmatkan aikana yhteen kiintiöalueeseen.

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa esitystä, joka parantaa silakan ja kilohailin pyynnin valvontaa ja seurantaa.

Jatkossa troolialus ei saisi samalla matkalla ottaa kaloja molemmilta maamme kiintiöalueilta, Pohjanlahdelta sekä Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan alueelta.

Silakka on ylivoimaisesti merkittävin saaliskalamme. On kaikkien etu, että sen kiintiöt asetetaan tieteellisesti oikein. Tätä edistää se, että saalis raportoidaan siltä kiintiöalueelta, jolla se on saatu. Sitä vastoin sekasaalis aiheuttaa väärinraportointia. Se taas vaikuttaa kalakantojen arviointiin ja kiintiöihin.

Kalastajia, joilla on kiintiöitä molemmilla alueilla, ei ole kovin monta. Toisaalta troolauksessa voidaan saada suuria saaliita, jotka voivat aiheuttaa mittavia virheraportointeja.

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

 

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa