Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentit EU-ka­la­po­li­tii­kan huhtikuun asioihin

EU:n kalastuspolitiikan huhtikuun asioissa on tärkeää varmistaa koronatuet myös kalastusoppaille, riittävä lohien eloonjääminen ehtona lohisaaliin purkamisvelvoitteen poikkeukselle ja kalastuksen valvonnan tehostaminen.

Lohi (salmo salar). Kuva: NYS DEC / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Kuva: NYS DEC / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

EU17-kalastusjaostolle annetut kirjalliset kommentit:

1 Koronaviruksen johdosta EMKR-asetukseen ehdotetut muutokset

On tärkeää saada kalastusoppaat mukaan korvauksiin ja Suomen kantaan.

2 Lohisaaliin purkamisvelvoitetta koskeva BALTFISH:n suositusluonnos

Ponttoonirysissäkin käytettävän tekniikan tulee olla sellaista, joka vähentää kuolleisuutta merkittävästi (esim. 48 % on lähtökohtaisesti liikaa).

3 Valvonta-asetuksen muutosehdotus

On tärkeää saada valvonta-asetus hyväksyttyä niin, että kalastuksen valvonta varsinkin korkeariskisille kalastusmuodoille ja -alueille tehostuu merkittävästi.

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa