Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto bio­polt­toai­nei­den ja bionesteiden kes­tä­vyysk­ri­tee­reis­tä

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa lausunnossa työ- ja elinkeinoministeriölle, että metsäbioenergia ei ole hiilineutraalia. Nyt ehdotetut kestävyyskriteerit ovat täysin riittämättömät. Ne eivät suojele ilmastoa ja luontoa evätkä turvaa biomassan käytön kestävyyttä ja hyväksyttävyyttä.

Kaitasuolta kaadettuja puita. Kuva: Hanna Savisaari.
Kaitasuolta kaadettuja puita. Kuva: Hanna Savisaari.

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle 13.3.2020

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että biomassan energiakäyttö ei tuota päästövähennyksiä lyhyellä aikavälillä. Euroopan ympäristöakatemia onkin muistuttanut, että näkemys metsäbiomassan hiilineutraaliuudesta on virheellinen. Pariisin sopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii toimia erityisesti lähivuosikymmeninä. Ilmaston kannalta järkevät bioenergiaresurssit ovat rajallisia, joten kivihiiltä ja turvetta tulee korvata Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan ensisijaisesti muihin kuin polttoon perustuvien teknologioiden avulla.

Eurooppalainen bioenergian raaka-aineiden sääntely on jäänyt uusiutuvan energian direktiivissä täysin riittämättömäksi, joten vastuu biomassan kestävyyden varmistamisesta kotimaassa korostuu. Suomen tulisikin asettaa tieteenmukaiset kestävyyskriteerit erityisesti metsäbiomassalle, jotta ilmastohyöty voidaan taata. Suomen on siis luovuttava kantojen, järeän runkopuun (mukaan lukien lahopuun) ja kuitupuun energia-käytöstä. Lahopuun energiakäytön lopettamisesta olisi apua myös luonnon monimuotoisuudelle, sillä monet metsälajit ovat riippuvaisia lahopuusta, joka on talousmetsissä rajallinen resurssi.

Kestävillä jätteillä ja tähteillä tulisi tarkoittaa vain jakeita, jotka eivät ole peräisin luonnonsuojelualueilta tai alueilta, jotka ovat tärkeitä biodiversiteetille, eivät ole ruoka- tai rehupohjaisia, eivät ole peräisin runkopuusta, kannoista, lahopuusta tai jatkojaostettavasta kuitupuusta tai peräisin bioenergiaksi kasvatetuista vieraslajeista. Kestävillä jakeilla ei myöskään ole muuta vaihtoehtoista käyttöä.

Suomen tulee sitoutua luopumaan ruoka- ja rehupohjaisista biopolttoaineista vuoteen 2025 mennessä lopettamalla ensin kaikkien syötäviin öljyihin pohjautuvien biopolttoaineiden käyttö. Tämä koskee myös palmuöljynrasvahappotislettä, joka ei ole aito jätevirta. Tällä toimella Suomi ehkäisisi metsäkatoa ja maankäytönmuutoksesta aiheutuvia päästöjä maailmanlaajuisesti.

Esitys on riittämätön eikä turvaa biomassan käytön kestävyyttä tai hyväksyttävyyttä. Työryhmän raportissakin todetaan, että tavoitteista tuolimatta sen positiiviset vaikutukset ympäristön tilaan ovat rajalliset.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa