Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto val­ta­kun­nal­lis­ten kalavarojen hoi­to­suun­ni­tel­mien vahvistamisesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa kahdeksan kaloja ja rapuja koskevan hojtosuunnitelman vahvistamista. Lisäksi liitto kiirehtii ankeriassuunnitelman uusimista ja vapaa-ajankalastuksen strategian nostamista valtioneuvoston periaatepäätökseksi.

13.12.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 18.11.2019 Dnro 1719/04.02.03.00/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien vahvistamisesta


Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa lämpimästi esitettyjen kahdeksan kaloja ja rapuja koskevan hoitosuunnitelman vahvistamista (saimaannieriä, Saimaan järvilohi, kalatiestrategia, lohi- ja meritaimen, meriharjus, Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkannat, rapustrategia ja Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset suunnitelmat). Näin ne tulee ottaa huomioon muun muassa kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa.

Luettelosta puuttuu kuitenkin yksi erittäin tärkeä laji: ankerias. Sille tehty EU-säädöksen mukainen hoitosuunnitelma on kuitenkin vanhentunut ja pitää ehdottomasti uusia. Uudessa suunnitelmassa pitää ottaa huomioon lajin pahentunut uhanalaisuus ja ankeriaan vaellus sekä ylös että alas.


Myös vapaa-ajankalastusta koskevan uuden strategian painoarvoa tulee nostaa tekemällä siitä valtioneuvoston periaatepäätös. Myös se tulee ottaa huomioon kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa