Vapauta virrat

Vielä 1900-luvun alussa Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Sata vuotta myöhemmin vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet. Laajalti jopa sata prosenttia joen virtaamasta on valjastettu pyörittämään voimalaitoksen turbiineita.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Tee aloite

Kuva: Petteri Hautamaa

Siirry sisältöön

Vesivoima ja jokiluonto

Jokiluonto muuttuu täysin, kun joen vesi valjastetaan vesivoimasähkön tuotantoon

Lue lisää

Näin se tehdään

Esittelemme 4 keinoa virtojen vapauttamiseksi

Lue lisää

Tee aloite

Päivitä pato, vapauta virta. Löydät tältä sivulta aloitepohjat sekä vinkkejä ja materiaaleja.

Lue lisää

Minkä virran sinä haluaisit vapauttaa?

Suomen lukuisia pieniä minivoimaloita ja käytöstä jo poistuneita patoja voitaisiin purkaa ja samalla auttaa merkittävästi uhanalaista virtavesiluontoamme. Suuriin voimalaitoksiin tulisi saada vaelluskalojen kulkuväyliksi toimivat ohitusuomat. Suomen joissa on yli 200 vesivoimalaitosta, jotka tuottavat sähköä valtakunnan verkkoon. Nämä löytyvät alla olevasta kartasta. Lisäksi Suomessa on yli 500 vesivoimaksi luettavaa rakennetta sekä lukuisia vanhoja patorakenteita, jotka eivät näy oheisella kartalla.

Keltainen kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on alle 0,1–1 MW. 67 minivoimalaa tuottaa yhteensä vain 1 % Suomen vesisähköstä.
Oranssi kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on 1-10 MW. 83 pienvoimalaa tuottaa yhteensä 9 % Suomen vesisähköstä.
Punainen kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on enemmän kuin 10 MW. 57 suurvoimalaa tuottaa 90 % Suomen vesisähköstä.

Ajankohtaista

IIjoen vapauttaminen lähestyy

Samaan aikaan kun Iijoella järjestetään 40-vuotisjuhlasoutu, jännitetään, saadaanko voimayhtiön istutusvelvoite muutettua kalatievelvoitteeksi, jolloin vaelluskalat pääsisivät taas nousemaan Iijokeen voimalaitosten ohitse.

Lue lisää

Vaellusyhteyksistä ja virtaamasta velvoite vesivoimayhtiöille

Vesivoimayhtiöt  ovat aktivoituneet rakennettujen jokien visiohankkeissa, joissa korostetaan yhteistyötä ja vapaaehtoistoimia virtavesiluonnon olosuhteiden kehittämiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta visiohankkeet pahimmillaan hidastavat kestävän ja lainmukaisen ratkaisun saavuttamista virtavesien ja vaelluskalojen ahdinkoon.

Lue lisää

Ei uutta patoa Kemijoelle

Sierilän vesivoimalahanke uhkaa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua luontotyyppiä. Suomen luonnonsuojeluliitto soutaa 22.-23. heinäkuuta puolustaakseen vapaata Kemijokea nyt jo kuudetta kertaa.

Lue lisää

Lisätietoja

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.