Vapauta virrat

Vielä 1900-luvun alussa Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Sata vuotta myöhemmin vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet. Laajalti jopa sata prosenttia joen virtaamasta on valjastettu pyörittämään voimalaitoksen turbiineita.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Tee aloite

Kuva: Petteri Hautamaa

Siirry sisältöön

Vesivoima ja jokiluonto

Jokiluonto muuttuu täysin, kun joen vesi valjastetaan vesivoimasähkön tuotantoon

Lue lisää

Näin se tehdään

Esittelemme 4 keinoa virtojen vapauttamiseksi

Lue lisää

Tee aloite

Päivitä pato, vapauta virta. Löydät tältä sivulta aloitepohjat sekä vinkkejä ja materiaaleja.

Lue lisää

Ajankohtaista

Vuosikymmenien kamppailu Sierilästä voitettiin

Kemijoki Oy on ilmoittanut luopuvansa Sierilän vesivoimalan suunnittelusta. Päätös tuo toivoa vaelluskalojen paluulle maamme suurimpaan jokeen. Kemijoen viimeisiä luonnonkauniita maisemia ei upoteta vesivoimalan patoaltaaseen. Miten tämä luonnonsuojeluvoitto saavutettiin?

Lue lisää

Sierilän arvokas luonto pelastui – ympäristöjärjestöt kiittävät Kemijoki Oy:n päätöstä luopua voimalahankkeesta

Kemijoki Oy kertoi perjantaina luopuvansa Sierilän voimalaitoshankkeesta. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF kiittävät yhtiötä ja sen omistajatahoja vastuullisesta päätöksestä luopua hankkeesta. Toteutuessaan se olisi aiheuttanut merkittävää luontokatoa sekä vaikeuttanut pyrkimyksiä parantaa pohjoisen suurjoen tilaa ja vaelluskalojen olosuhteita.

Lue lisää

Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen: Kemijoen rakentamaton osuus säilytettävä

Kemijoki Oy on suunnitellut rakentavansa Rovaniemelle uuden vesivoimalaitoksen, joka tuhoaisi Kemijoen pääuoman viimeisen rakentamattoman osuuden. Kemijoki Oy on hakenut Sierilä-hankkeelle huomattavaa valtion taloudellista tukea ja on oletettavaa, että yhtiön hallitus tekee Sierilää koskevan investointipäätöksen lähiaikoina. WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luontoliitto, Greenpeace, Birdlife, Virtavesien hoitoyhdistys ja Villilohi ry vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen suunnitelmien hylkäämiseksi. 

Lue lisää

Kaloille vapaa kulku Kokemäenjokeen

Kokemäenjoen kaikkiin yhdeksään vesivoimalaan Porista Tampereelle halutaan kalatiet, ympäristövirtaama ja säännöstelyn rajaaminen. Kokemäenjoenreitin kunnostusyhdistys teki aloitteen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta osana Luonnonsuojeluliiton Vapauta virrat -hanketta.

Lue lisää