Vapauta virrat

Vielä 1900-luvun alussa Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Sata vuotta myöhemmin vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet. Laajalti jopa sata prosenttia joen virtaamasta on valjastettu pyörittämään voimalaitoksen turbiineita.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lahjoita Tule mukaan

Kuva: Petteri Hautamaa

Siirry sisältöön

Vesivoima ja jokiluonto

Jokiluonto muuttuu täysin, kun joen vesi valjastetaan vesivoimasähkön tuotantoon

Lue lisää

Näin se tehdään

Esittelemme 4 keinoa virtojen vapauttamiseksi

Lue lisää

Raakulla on asiaa

Auta puhtaiden virtavesien symbolia, jokihelmisimpukkaa

Lue lisää

Minkä virran sinä haluaisit vapauttaa?

Suomen lukuisia pieniä minivoimaloita ja käytöstä jo poistuneita patoja voitaisiin purkaa ja samalla auttaa merkittävästi uhanalaista virtavesiluontoamme. Suuriin voimalaitoksiin tulisi saada vaelluskalojen kulkuväyliksi toimivat ohitusuomat. Suomen joissa on yli 200 vesivoimalaitosta, jotka tuottavat sähköä valtakunnan verkkoon. Nämä löytyvät alla olevasta kartasta. Lisäksi Suomessa on yli 500 vesivoimaksi luettavaa rakennetta sekä lukuisia vanhoja patorakenteita, jotka eivät näy oheisella kartalla.

Keltainen kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on alle 0,1–1 MW. 67 minivoimalaa tuottaa yhteensä vain 1 % Suomen vesisähköstä.
Oranssi kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on 1-10 MW. 83 pienvoimalaa tuottaa yhteensä 9 % Suomen vesisähköstä.
Punainen kuvake tarkoittaa voimalaa, jonka teho on enemmän kuin 10 MW. 57 suurvoimalaa tuottaa 90 % Suomen vesisähköstä.

Ajankohtaista

Lohi ja turska – Luonnonsuojeluliitto puolustaa Itämeren uhattuja kaloja

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina. Jäsenmaiden ministerit päättävät muun muassa Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä. "Luonnonsuojelun kannalta kiintoisimmat lajit ovat lohi ja turska", kertoo EU:n kalapolitiikkaan vaikuttava va toiminnanjohtaja, ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.

Lue lisää

5 Myyttiä Vesivoimasta

Vesivoiman ympäristöystävällisyydestä on eriäviä näkemyksiä. Liikkeellä on useita väittämiä, jotka eivät pidä paikkaansa. Tämän sivun tarkoituksena on murtaa väittämät ja esittää vesivoimakysymykset luonnon ehdot huomioiden.

Lue lisää

Nyt on vesilain uudistuksen aika

Kiirehdimme vesilain uudistamista kirjeellä oikeusministerille, joka vastaa siitä. Asia koskee esimerkiksi sellaisia patoja, joiden vesitalousluvissa ei ole kalanhoitovelvoitetta. Puuttuvaa velvoitetta kun ei voi päivittää esim. ohitusuoman saamiseksi.

Lue lisää

Lisätietoja

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.