Suomen luonnonsuojeluliitto on luonnonystävien yhteinen ääni, joka kuuluu laajalle Suomessa. Luonnonsuojeluliitossa kuka tahansa voi päästä vaikuttamaan. Jokainen jäsen kuuluu paikallisyhdistykseen, ja runsaat 150 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 piiriin. Piireillä on liittovaltuutettuja, ja liittovaltuusto taas valitsee liittohallituksen jäsenet.

organisaatio

Päätöksenteko

Suomen luonnonsuojeluliiton ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokouksessa valitaan mm. liittovaltuuston jäsenet. Liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja mm. valitsee liittohallituksen jäsenet sekä vahvistaa liiton toimintasuunnitelman ja budjetin. Liittohallitus toimeenpanee valtuuston päätökset ja toimii ylimpänä päättävänä elimenä valtuuston kokousten välisenä aikana. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

Noin 160 paikallisyhdistykstä kuuluu piireihin (15), jotka vastaavat alueellisesta toiminnasta. Luonnonsuojelupiirejä on 15, ja niiden toimistot sijaitsevat maakuntien suurimmissa kaupungeissa. Luonto-Liitto on Suomen luonnonsuojeluliiton itsenäinen nuorisojärjestö.

Luonnonsuojelijoiden valtakunnallinen keskusjärjestö on Suomen luonnonsuojeluliitto ry, jonka keskustoimisto sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa. Liitto ja keskustoimiston henkilökunta keskittyvät valtakunnallisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistämiseen.

Kaiken keskellä on luonnonsuojelu

Suojelutavoitteet jaotellaan neljään kategoriaan, joita edistetään vaikuttamis- ja hanketyön kautta:

  • lajiensuojelu
  • elinympäristöjen suojelu
  • ihmisen luontosuhde sekä
  • ilmasto, energia ja kestävyys.

Keskusjärjestössä työskennellään viidessä tiimissä: suojelutiimi, järjestö- ja varainhankinta, viestintä, hankkeet ja taloushallinto. Lisäksi konserniin kuuluvat EKOenergia, Suomen Luonto ja Luontokauppa. Ilmari Räsäsen säätiö ja Suomen luonnonsuojelun säätiö sekä Valkama ja Ekokompassi täydentävät tätä kokonaisuutta.

Valiokunnat

Valiokunnat tukevat hallituksen, valtuuston ja työntekijöiden työtä sekä suunnittelevat valtakunnallista toimintaa. Ne järjestävät lisäksi mm. seminaareja, tapaamisia ja muita tapahtumia ympäri vuoden. Luonnonsuojeluliitossa toimii viisi valiokuntaa järjestö- ja varainhankintavaliokunta, luonnonsuojeluvaliokunta, ympäristölakivaliokunta sekä luontokasvatusvaliokunta. Muita valiokuntia ja työryhmiä perustetaan projektiluontoisesti tarpeen mukaan.

Haluatko tehdä järjestöstä näköisesi, toimia luonnon ja ympäristön puolesta sekä saada mainion meriitin ansioluetteloosi? Hae mukaan ottamalla yhteyttä ryhmän yhteyshenkilöön (alla)! Matkakulut ryhmien tapaamisiin korvataan, ja myös etänä on mahdollista olla mukana.

Järjestö- ja varainhankintavaliokunta

Järjestö- ja varainhankintavaliokunnan tehtävänä on kehittää toimintaa jäsenistön parhaaksi. Ideoimme uusia toimintatapoja ja tavoitteita yhdessä vaikuttamisen puolesta sekä tehostamme järjestön toimintaa suunnittelemalla varainhankintaa.
Tule mukaan innostavaan ryhmäämme!

Ota yhteyttä!
Heini Jalava, järjestö- ja varainhankintapäällikkö | heini.jalava@sll.fi | 040 566 5155

Luonnonsuojeluvaliokunta

Luonnonsuojeluvaliokunta toimii järjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tukena luonnon ja ympäristön suojelukysymyksissä. Ryhmä seuraa lainsäädännön muutoksia, lakien toimeenpanoa, tutkimusta ja ajankohtaiskysymyksiä. Valiokunta käsittelee, valmistelee ja koordinoi järjestön asiantuntijoiden tukena mm.:

luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviä asioita, metsien ja soiden suojeluun sekä turvepolitiikkaan liittyviä asioita Itämeren, sisävesien ja pienvesien suojeluasioita sekä kansallispuistoihin ja muihin suojelualueisiin ja -ohjelmiin liittyviä asioita.

Ota yhteyttä!
Tapani Veistola, suojelupäällikkö | tapani.veistola@sll.fi | 0400 615 530

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunta kehittää järjestön viestintää osallistaen toimijoita mahdollisimman laajasti. Kuulemme mielellämme kehitysideasi!

Ota yhteyttä!
Kirsi Haru, viestintäpäällikkö | kirsi.haru@sll.fi | 040 766 6926

Luontokasvatusvaliokunta

Kiinnostaako ympäristökasvatus? Valiokunta tarjoaa toimintaa sinulle, joka haluat olla mukana kehittämässä Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatustoimintaa. Teemme tutustumiskäyntejä, olemme mukana messuilla, ympäristökasvatuksen verkostoissa ja ideoimme uusia hankkeita.

Ota yhteyttä!
Milla Tuormaa, milla.tuormaa(at)gmail.com

Ympäristölakivaliokunta

Ympäristölakivaliokunta toimii liiton työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tukena ympäristölainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Ryhmä seuraa ympäristölainsäädännön muutoksia ja toimeenpanoa Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti.

Ota yhteyttä!

Matti Kattainen, ympäristöjuristi | matti.kattainen@sll.fi | 0447785013

Talousvaliokunta

Talousvaliokunnan keskeinen työ on liiton talouden suunnittelu ja seuranta. Valiokunta tukee liiton taloushallintoa ja osallistuu merkittävien taloutta koskevien esitysten valmisteluun hallitukselle.

Yhteyshenkilö: Erkki Nenonen, erkki.nenonen@sll.fi

Tietoa meistä

Luonnonsuojeluliiton vahvuus on koko Suomen kattava paikallistuntemus, tutkimuksen ja lainsäädännön asiantuntemus sekä sitoutuminen pitkiin prosesseihin. Olemme koko ajan hereillä, koko maassa.

Tutustu järjestöön