Käsittele metsiä liito-oravalle ystävällisesti

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi syksyllä 2015 ohjeen, jolla metsänomistaja voi paremmin huomioida liito-oravan elinympäristöt metsähakkuiden yhteydessä. Ohjetta noudattamalla liito-oravan suojelua voidaan parantaa ja metsiä käyttää säilyttäen paremmin lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ja selviytymismahdollisuus myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Suojele metsää METSO-ohjelmalla

Voit myös suojella metsäsi yksityisenä suojelualueena tai METSO-ohjelmassa. Useat luonnonsuojelupiirimme auttavat metsien suojeluarvojen selvittämisessä ja neuvovat METSO-ohjelman mahdollisuuksissa.

Luonnonsuojelupiirien yhteystiedot

Vinkkejä metsänomistajalle

Tasapainoiselle metsäluonnolle tärkeää olisi säilyttää metsäluontoa myös taloustoiminnan ulkopuolelle. Suojelu auttaa estämään lajiston monimuotoisuuden köyhtymistä maassamme. Monimuotoinen metsäluonto ja lajisto ovat olennaisia, mikäli haluamme säilyttää metsämme hyvinvoivana myös ilmastonmuutoksen tuomien muutosten jälkeen lähitulevaisuudessa. Tässä myös vinkkejä siirtymiseksi avohakkuista jatkuvan kasvatuksen menetelmään.

Lue vinkit metsänomistajalle

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme