Metsät

Metsät ovat suomalaisille rakkaita. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää huolta ja kamppailee sen puolesta ympäri maata, että metsämme säilyvät elinvoimaisina myös tuleville sukupolville.

Kuva: Eeri Vilmi / Vastavalo

Etusivu Mitä me teemme Metsät

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme

Tule mukaan

Jokainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä

Suomen uhattuja
metsiä

Luonnonsuojeluliitto on selvittänyt maamme uhattuja metsiä, joiden suojeleminen olisi erityisen tärkeää.

Suomen uhatut metsät

Avohakkuut
historiaan!

Ympäristöjärjestöjen kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä.

Tutustu kansalaisaloitteeseen

Vinkkejä yksityis-
metsänomistajille

Luonnonsuojeluliitto on koonnut vinkit metsänomistajille, jotka haluavat hoitaa metsää luonto huomioiden tai tehdä arvokkaan suojelupäätöksen.

Lue vinkit metsänomistajalle

Kunnallisvaltuutettu: Tee kunnastasi
avohakkuuton

Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa valtuutettuja eri puolilla Suomea esittämään kunnistaan avohakkuuttomia ja jakaa valmiin aloitepohjan.

Lue lisää

Lahjoita metsille!

Tukemalla Luonnonsuojeluliiton metsätyötä olet mukana suojelemassa arvokkaita metsiämme. Lahjoituksilla kampanjoimme metsien puolesta, kartoitamme metsäluontoa ja neuvottelemme arvokkaiden metsien säilymisestä, tuotamme metsiin liittyvää tietoa ja viemme sitä päättäjille.

Tee kertalahjoitus metsille

Ajankohtaista

Lintujen pesiä tuhoavat kesähakkuut olisi aika kieltää

Kesähakkuut tuhoavat lintujen ja muiden eläinten pesintöjä. Luonnonsuojelujärjestöt ovat pitäneet niitä pitkään laittomina. Keskustelu asiasta etenee EU:ssa ja luonnonsuojelulain uudistuksessa. Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen tulee kieltää kesähakkuut parhaana pesimäaikana. 

Lue lisää

Malttia puunpolttoon

Kun Juha Sipilän hallitus teki biotaloudesta kärkihankkeen, ympäristöjärjestöt varoittivat metsien kasvavien hakkuiden vaikutuksesta luontoon ja hiilinieluihin. Sanna Marinin hallituksen on nyt varmistettava, ettei fossiilisia polttoaineita korvata puunpoltolla.

Lue lisää

Lausunto metsityksen tuesta

Metsityksen tukemisessa tulisi huomioida paremmin ilmasto-, monimuotoisuus- ja vesistökysymykset. Lausunnossaan maa- ja metsätalousministeriölle Luonnonsuojeluliitto korostaa sekapuuston tärkeyttä ja glyfosaatin sekä maanmuokkauksen haitallisuutta ympäristölle.

Lue lisää

Kirje EU-komissiolle metsien hiilinielujen pienenemisestä

EU-jäsenmaiden suunnitelmat lisätä metsien hakkuita johtaisivat metsänielujen pienenemiseen 20 prosentilla seuraavan viiden vuoden aikana, varoittavat Luonnonsuojeluliitto ja Fern kirjeessään EU-komission varapuheenjohtajalle Frans Timmermanssille ja ympäristökomissaari Virginijus Sinkevièiukselle.

Lue lisää

Lyhyt oppimäärä metsien mo­ni­muo­toi­suu­des­ta

Julkisessa keskustelussa esiintyy virheellisiä väitteitä metsätalouden kestävyydestä. Kokosimme väitteisiin vastauksia.

Lue artikkeli

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen