Metsät

Metsät ovat suomalaisille rakkaita. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää huolta ja kamppailee sen puolesta ympäri maata, että metsämme säilyvät elinvoimaisina myös tuleville sukupolville.

Kuva: Eeri Vilmi / Vastavalo

Etusivu Mitä me teemme Metsät

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme

Tule mukaan

Jokainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä

Lyhyt oppimäärä metsien mo­ni­muo­toi­suu­des­ta

Julkisessa keskustelussa esiintyy virheellisiä väitteitä metsätalouden kestävyydestä. Kokosimme väitteisiin vastauksia.

Lue artikkeli

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Ajankohtaista

Lausunto Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueen rauhoitussääntöjen muutoksesta

Vaala-Huutokoski -sähkölinja eli Järvilinja veisi Joroisten Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueesta 35 metrin matkalta yhteensä 0,4 ha harjumetsää. Liitto ja Pohjois-Savon piiri ymmärtävät, että tämä linjaus oli yvassa parempi vaihtoehto. Ne esittivät, että metsää voisi ehkä jättää matalampana jäljelle ja alueen korvata laajentamalla suojelua muualla.

Lue lisää

Päästökauppalain väliaikainen muuttaminen

Suomi toimeenpanee komission antaman mahdollisuuden laskea bioenergia nollapäästöiseksi päästökaupassa ilman kestävyyskriteereitä kuluvana vuonna. Uusiutuvan energian direktiiviä uudistetaan, vaikka komissio ei ole ehtinyt toimittaa kaikkia nykyiseen versioon liittyviä ohjeita. Luonnonsuojeluliiton mielestä bioenergian kestävyyden varmistamiseksi tulisi tehdä vielä paljon sekä EU:ssa että kotimaassa.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto ei hyväksy ympäristölle haitallisia tukia, joista varautumistyöryhmä päätti

Hallituksen varautumistyöryhmä julkaisi tänään päätöksiä, jotka liittyvät Suomen varautumiseen ja energiaan. Nämä päätökset siirtyivät kehysriihestä päätettäväksi varautumiskeskusteluun. Luonnonsuojeluliitto vaatii turpeesta luopumiselle päättymispäivää ja metsäenergialle kestävyyskriteereitä, jotta haittoja ilmastolle ja luonnolle voidaan hillitä.

Lue lisää

Luontokato ja ilmastokriisi heikentävät ruokaturvaa ja huoltovarmuutta

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa hallituksen kehysriiheä ympäristön ja vakaan yhteiskunnan kohtalonyhteydestä. Keskustelua käydään nyt ruokaturvan ja huoltovarmuuden ympärillä, mutta luontokato ja ilmastonmuutos heikentävät näitä molempia. Siksi kehysriihessä on saatava aikaan päätöksiä myös luontokadon ja ilmaston kuumenemisen torjuntaan.

Lue lisää