Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana Suomeen suunniteltiin rajua aluehallinnon uudistusta. Tarkoituksena oli hajottaa ely-keskukset ja perustaa uusia maakuntia kuntia ohjaamaan. Samalla valtion harjoittama kaavoituksen ja yleisen edun valvonta olisi loppunut. Suunnitelma sisälsi huomattavia riskejä ympäristövalvonnan ja luonnonsuojelun kannalta. Keväällä 2019 varmistui, ettei maakuntauudistus tulisi etenemään Sipilän hallituksen aikana. Tällä sivulla kerrotaan aktiivisesta työstämme maakuntauudistuksen luonnonsuojeluun kohdistamien uhkien torjumiseksi – huomaathan siis, että osa tiedoista on vanhentunutta.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus murentaa luon­non­suo­je­lua

Kuva: Anne Stolt

Siirry sisältöön

Aluehallintouudistus on merkittävin maamme valtiohallinnon muutos 2000-luvulla. Tiivistettynä sen tavoite on karsia valtion tehtäviä ja siirtää niitä maakunnille ja kunnille. Yhteensä 18 perustettavaa maakuntaa saavat sekalaisen valikoiman valtion, kuntien ja entisten maakuntaliittojen tehtäviä. Ensi vuodesta lähtien äänestämme valtuutettuja kaikkiaan kolmissa vaaleissa, kuntavaalien ja eduskuntavaalien lisäksi uusissa maakuntavaaleissa.

Kaavoitus saa vallan

Aluehallintouudistus on radikaali erityisesti kaavoituksen ja maankäytön osalta. Se vie yleistä etua ajavalta valtiolta tehtävän ohjata ja valvoa, että kunnissa rakennetaan ja suunnitellaan maankäyttöä lain ja kestävän kehityksen mukaan. Pahimmillaan näyttää siltä, että maakuntien tehtäväksi annettu elinkeinoelämän edistäminen saa suhteettomasti sijaa retkeilyn ja virkistyksen sekä luonnon monimuotoisuuden kustannuksella.

Video kertoo, miten maakuntauudistus antaa kaavoitukselle vallan retkeilyn, virkistyksen ja luontoarvojen kustannuksella.

Valtio siirtää yleisen edun valvonnan kansalaisille

Samalla kun kaavoitus saa lisää valtaa ympäri Suomen, Juha Sipilän hallitus riisuu valtion valtaa pitää huolta yleisen edun, eli kaikkien suomalaisten yhteisten edun toteutumisesta yksittäisten etujen rinnalla. Uudessa valtion Luova-virastossa viranomaisten kädet sidotaan yleisen edun valvonnasta. Alla oleva video kertoo, mistä Luovassa ja valitusoikeudessa on kyse.

Tue työtämme

Toteutuessaan maakuntauudistus uhkaa siirtää valtion tehtäviä kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen vastuulle. Tarvitsemme kipeästi apuasi.

Lahjoita nyt

Ympäristö putoamassa kyydistä

Ympäristöasioissa viranomaisten tehtävä on osaltaan varmistaa, että ympäristöpäätöksenteolle tyypilliset, erilaiset ja usein ristiriitaiset yhteiskunnalliset intressit tulevat päätöksenteossa asianmukaisesti huomioonotetuksi. Tämä tehtävä on nyt vaarassa.

Lue blogi

Valtio, joka ei valvo

Käynnissä oleva maakuntauudistus muuttaa maamme ympäristonsuojelua merkittävällä tavalla. Hallitus pyrkii karsimaan rankalla kädellä valtion viranomaisille kuuluvia tehtäviä ja sälyttää niitä ympäristöjärjestöjen eli kansalaisten harteille. Valtion käsienpesu voi johtaa ympäristön kannalta vakaviin seurauksiin.

Lue Luonnonsuojelijan juttu

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme