Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri on tehnyt maakunnassaan jo vuodesta 2013 alkaen käytännönläheistä ympäristökasvatustyötä. Vuonna 2016 aloitimme kolmivuotisen ”Lapset ulos oppimaan” -hankkeen, jota rahoittavat Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö. Lasten parissa tehtävä ympäristökasvatustyö on erityisen merkityksellistä, koska jo pienille lapsille on tärkeää luoda luontoa kohtaan kunnioittava ja rakastava suhde.

Iloa ja oppia luonnosta

Luontotuntien ilmapiiri halutaan pitää kiireettömänä, rauhallisena ja hyväntuulisena. Hauskat leikit sekä itse tekeminen ovat kaikenikäisille lapsille mieluisia asioita ja lähes poikkeuksetta luontotunneilla ollaan suut messingillä.

Kuva: Laura Blomqvist

Siirry sisältöön

Luontotunteja eri ikäisille

Suomen luonnonsuojeluliiton luontotuntiohjaajat Anne Kuhanen ja Laura Blomqvist kiertävät Etelä-Karjalan maakunnassa eri-ikäisten lapsiryhmien luona. Ohjaajia voi pyytää vierailuille kouluihin, iltapäiväkerhoihin, päiväkoteihin, perhepäivähoitoryhmiin sekä muihin lapsiryhmiin tai tapahtumiin. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset lapset aina yläkoululaisia myöten. Vierailut ovat tilaajille maksuttomia. Luontotunnin ihanteellinen kesto on 1,5-2 tuntia, mutta tunnissakin ehtii virittäytyä nauttimaan luonnosta.

Lisätiedot ja vierailupyynnöt:

Laura Blomqvist p. 050 911 7162 (kouluikäisten lasten luontotunnit)
Anne Kuhanen p. 0400 680 578 (alle kouluikäisten lasten luontotunnit)

Inspiraatiota luonnosta

Luontotunneilla tutkitaan luonnon ajankohtaisia ilmiöitä, kuten sieniä, ötököitä, lintuja tai vaikkapa syksyisiä lehtiä. Toisinaan taas luontotunneilla tehdään matematiikkaa, kuvaamataitoa tai musiikkia – luonnonmateriaaleilla tietysti! Tunteihin sisällytetään jokaisella kerralla myös leikkimistä ja liikkumista. Samalla nautitaan luonnosta kaikilla aisteilla ja päästään osallisiksi luonnon terveysvaikutuksista. Luontotuntien sisältö suunnitellaan aina ryhmän ikätason mukaisesti.

Lasten luontainen uteliaisuus ja tiedonjano heräävät luontotunneilla kuin itsestään ja havainnot, kysymykset ja löydöt seuraavat toisiaan. Tietoa ja esimerkiksi lajintuntemusta tulee metsässä olemisen sekä useiden leikkien sivutuotteenakin, kun yhdessä ihmetellään vaikkapa kummallisia sieniä tai lintuja puiden latvoissa tai leikki liittyy vaikkapa lepakoihin ja yökkösiin.

Luonto oppimisen temmellyskenttänä

Liikunnalliset leikit sekä metsässä kulkeminen lisäävät lasten motorisia taitoja; pienillä lapsilla jo metsässä ja poluilla kävely kehittää motoriikkaa. Kannot, kivet ja maassa olevat oksat muodostavat sopivia esteitä, joiden yli (tai oksien ali) on kiva mennä. Luontotuntien tarkoituksena on tutkimisen ja leikkimisen ohessa lisätä lasten luonnonlukutaitoa sekä tarjota opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille vinkkejä luonto-opetuksen järjestämiseen.

Jotta tulevat sukupolvet osaisivat arvostaa luontoa, lajeja ja luonnonvaroja, on heidän tärkeää oppia jo pienestä pitäen kunnioittamaan sitä sekä näkemään sen tärkeys ihmisten elämässä. Tämä tapahtuu parhaiten käytännön kautta sekä aikuisten esimerkin avulla. Empatia, rakastava asenne sekä halu vaalia elämää ovat tärkeitä taitoja myöhempääkin elämää varten.

Luonnon terveysvaikutukset tutuiksi

Useat tutkimukset osoittavat, että jo lyhytaikainen metsässä oleskelu mm. rauhoittaa ja laskee stressitasoa. Nykymaailma on täynnä ärsykkeitä ja lapset ovat usein hyvin levottomia. Koulun arkea helpottaa, mikäli edes osa ajasta voidaan olla ulkona ja kenties saada levotonta ryhmää rauhoittumaan. Metsä on myös hyvää vastapainoa digitaaliselle maailmalle, jonka parissa useat lapset viettävät paljon aikaa.

Lapset viihtyvät metsässä ja luonnossa pääsääntöisesti erittäin hyvin. Aikuisen esimerkki, heittäytyminen ja rohkaisu kannustavat lapsia näkemään ympärillään salaperäisen ja mahdollisuuksia täynnä olevan maailman, jossa leikkiminen on antoisaa ja mieluisaa. Kiireettömät metsäleikit ovat lapsille erittäin tarpeellisia ja terveellisiä hälyisen ja kiireisen digitaalisen maailman vastapainoksi.

Luonto pysyvästi osaksi opetusta

Jotta luonnossa oppiminen voisi vakiintua osaksi koulujen ja päiväkotien arkea, tarvitsevat opettajat helppoja tapoja toteuttaa eri oppiaineita tai sisältöjä ulkona. Hankkeen aikana järjestetään eteläkarjalaisille kasvatusalan ammattilaisille käytännönläheistä koulutusta. Myös jokaisen vierailun yhteydessä opettajat voivat poimia itselleen sopivia ideoita.

Tavoitteena on saada kerätyt kokemukset ja toimivat käytännöt levitykseen valtakunnallisesti, sillä nyt tehtävä työ on hyvin kustannustehokasta, ja tavoittaa suuren määrän lapsia ja aikuisia vuoden aikana.

Luontokasvatus

Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä. Yhdistykset järjestävät vuosittain satoja retkiä ja monilla paikkakunnilla pyöritetään myös luontokerhotoimintaa. Ympäristökasvatustyössä tehdään tiivistä yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa.

Lue lisää toiminnasta