Rakkaus luontoon tie kestävään elämäntapaan

Suomen luonnonsuojeluliiton työ on ollut alusta asti ympäristökasvatusta, suomalaisten luontosuhteen rakentamista. Luontokasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä.

Lue lisää luontokasvatuksesta

Kuva: Mia Niemelä

Luontotunnit Luontosuhde syntyy leikin varjolla

Luontotunneilla lasten pelko vähenee ja kunnioitus luontoa kohtaan kasvaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri on tehnyt vuodesta 2013 alkaen käytännönläheistä ympäristökasvatustyötä “Lapset ulos oppimaan”- hankkeessa. Yhden lukuvuoden aikana osallistumiskertoja on tuhansia. Lapsia ohjataan luonnon tutkimiseen, ekologiseen ajatteluun ja lähiluonnossa liikkumiseen niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. Tarkoitus on auttaa jo pieniä lapsia luomaan kunnioittava ja rakastava suhde luontoa kohtaan. Palaute on ollut todella hyvää ja näyttää siltä, että luontokasvatustyö on vakiintumassa Etelä-Karjalaan ja leviämässä ehkä muuallekin Suomeen.

Lue lisää luontotunneista
“Merkittävä osa hyvinvointiamme luovista tekijöistä jää rahatalouden ulkopuolelle – hyvät ystävät, puhdas luonto, harrastukset ja henkinen kehitys.”

Irti turhasta muovista

Muoviongelma on tunnustettu poliittisessa päätöksenteossa, ja moni haluaa myös arkivalinnoillaan vauhdittaa irtaantumista turhasta muovista. Kiteytämme 2 x 5 pointtia, joilla muovirasitusta voitaisiin vähentää tehokkaasti.

Lue blogi

Ei jätteitä, kiitos!

Perusongelmana on luonnonvaroja yli kestävän tason käyttävään taloutemme, ei yhdyskuntajätteen kertyminen. Ehkäisemällä jätteiden syntyä, edistetään myös muiden ympäristöongelmien ratkaisemista ja lisäksi säästetään kustannuksia. Luonnonsuojeluliitto kokosi kahdeksan tapaa ehkäistä jätteen syntyä.

Lue lisää

Tavoitteena muutos

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan elämäntapaamme uusin silmin. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla. Jokainen voi tehdä valintoja myös omassa elämässään.

Lue lisää tavoitteistamme

Tee kestäviä valintoja

Kaikki lähtee siitä, miten me asumme, mitä me syömme ja miten me liikumme. Tee ne ekotoimet, joihin voit omassa elämässäsi vaikuttaa. Lähde mukaan paikallistoimintaan edistämään kestävää elämäntapaa omalla kotiseudullasi.

Katso mitä sinä voit tehdä