Globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön tekoja monella tasolla ja muutosta kulutuskulttuuriin. Luonnonsuojeluliiton työ keskittyy yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen ja luontokasvatukseen.

Rakkaus luontoon tie kestävään elämäntapaan

Suomen luonnonsuojeluliiton työ on ollut alusta asti ympäristökasvatusta, suomalaisten luontosuhteen rakentamista. Luontokasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä.

Lue lisää luontokasvatuksesta

Kuva: Mia Niemelä

Luontotunnit Luontosuhde syntyy leikin varjolla

Luontotunneilla lasten pelko vähenee ja kunnioitus luontoa kohtaan kasvaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri on tehnyt vuodesta 2013 alkaen käytännönläheistä ympäristökasvatustyötä “Lapset ulos oppimaan”- hankkeessa. Yhden lukuvuoden aikana osallistumiskertoja on tuhansia. Lapsia ohjataan luonnon tutkimiseen, ekologiseen ajatteluun ja lähiluonnossa liikkumiseen niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. Tarkoitus on auttaa jo pieniä lapsia luomaan kunnioittava ja rakastava suhde luontoa kohtaan. Palaute on ollut todella hyvää ja näyttää siltä, että luontokasvatustyö on vakiintumassa Etelä-Karjalaan ja leviämässä ehkä muuallekin Suomeen.

Lue lisää luontotunneista

Kierrätyksestä kohtuutalouteen

Suomen luonnonsuojeluliitossa on toimittu 1980-luvulta alkaen aktiivisesti materiaalitalouden muuttamiseksi kestävämmäksi. Aluksi toiminta painottui kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistämiseen. Hyvin nopeasti painopiste siirtyi jätteidensynnyn ehkäisemiseen. Pian selvisi, että sekään ei riitä. Tarvitaan isompi muutos.

Suuri osa aikamme ympäristöongelmista juontaa juurensa markkinatalouden perusajatukseen jatkuvasta kasvusta. Viimeisten 30 vuoden aikana maailman talous on tuplaantunut, mutta samalla maapallon ekologisen kantokyvyn rajat on ylitetty. Vaihtoehtona jatkuvalle kasvulle on degrowth eli kohtuutalous. Sen peruslähtökohtana on, että maapallon kantokyky luo reunaehdot, joihin talouden on sopeuduttava. Tavoitteena on talousjärjestelmä, joka tuottaa oikeudenmukaista hyvinvointia ympäristön asettamissa rajoissa. Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä tekijänä mukana tuomassa kohtuutalousajattelua Suomeen.

“Merkittävä osa hyvinvointiamme luovista tekijöistä jää rahatalouden ulkopuolelle – hyvät ystävät, puhdas luonto, harrastukset ja henkinen kehitys.”

Irti turhasta muovista

Muoviongelma on tunnustettu poliittisessa päätöksenteossa, ja moni haluaa myös arkivalinnoillaan vauhdittaa irtaantumista turhasta muovista. Kiteytämme 2 x 5 pointtia, joilla muovirasitusta voitaisiin vähentää tehokkaasti.

Lue blogi

Ei jätteitä, kiitos!

Perusongelmana on luonnonvaroja yli kestävän tason käyttävään taloutemme, ei yhdyskuntajätteen kertyminen. Ehkäisemällä jätteiden syntyä, edistetään myös muiden ympäristöongelmien ratkaisemista ja lisäksi säästetään kustannuksia. Luonnonsuojeluliitto kokosi kahdeksan tapaa ehkäistä jätteen syntyä.

Lue lisää

Tavoitteena muutos

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan elämäntapaamme uusin silmin. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla. Jokainen voi tehdä valintoja myös omassa elämässään.

Lue lisää tavoitteistamme

Tee kestäviä valintoja

Kaikki lähtee siitä, miten me asumme, mitä me syömme ja miten me liikumme. Tee ne ekotoimet, joihin voit omassa elämässäsi vaikuttaa. Lähde mukaan paikallistoimintaan edistämään kestävää elämäntapaa omalla kotiseudullasi.

Katso mitä sinä voit tehdä