Vaikuta kai­vos­hank­kei­siin

Jokaisella suomalaisella on oikeus osallistua maamme demokraattiseen päätöksentekoon. Kaivoshankkeisiin voi vaikuttaa demokraattisin keinoin sekä tarkkailemalla kaivosten ympäristövaikutuksia omassa lähiympäristössään. Luonnonsuojeluliitto on tehnyt oppaan kaivoshankkeisiin vaikuttamiseksi.

Tutustu oppaaseen ja vaikuta (pdf)

Kuva: Kallerna / Wikipedia ( CC BY 3.0)

Tee vain vastuullisia elektroniikkahankintoja

Kaivostoiminta tuottaa nykyisin myös raaka-aineita elektroniikkateollisuutta varten. Tietotekniikan suurimmat ympäristörasitukset ovat energiankulutus ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, kaivannaisten louhinnan ympäristövaikutukset, elektroniikkajäte sekä laitteissa käytetyt myrkylliset kemikaalit ja raskasmetallit. Eniten energiaa kuluttavat palvelimet, konesalit, kopio- ja monitoimikoneet, tietokoneet ja näytöt.

Suosi elektroniikkaa, jolla on elektroniikan ympäristösertifikaatti. Ympäristösertifikaatteja elektroniikalle ovat esimerkiksi:

TCO Certified

Ainoa vartavasten it-laitteille laadittu kolmannen osapuolen vastuusertifikaatti. Tarkastelee laitteiden koko elinkaarta kaivoksilta kierrätykseen ja huomioi sekä ympäristölliset että sosiaaliset näkökohdat. TCO-sertifikaatti myönnetään kullekin laitteelle erikseen.

Joutsenmerkki (pohjoimainen ympäristömerkki)

Joutsenmerkillä merkityt laitteet ovat energiatehokkaita, helposti purettavia ja kierrätettäviä, vähäpäästöisiä ja hiljaisia eivätkä sisällä vaarallisia muoveja tai palonestoaineita.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkin mukaiset laitteet kuluttavat keskiarvoa vähemmän energiaa, sisältävät vähemmän terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita sekä ovat helposti purettavia, kierrätettäviä ja päivitettäviä.

Energy Star -merkki

Energy Star -merkityt laitteet ovat keskimääräistä energiatehokkaampia.

 

Lähde: http://www.eetti.fi/vastuullinentekniikka/

Liity paikallistoimintaan ja vaikuta

Luonnonsuojeluliiton piireissä ja paikallisjärjestöissä tehdään paljon työtä myös kaivoshankkeiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Vaikuttaminen voi olla esimerkiksi keskustelutilaisuuksien järjestämistä, viestimistä paikallismedialle, YVA-prosesseihin osallistumista tai ongelmatilanteissa valitusten tekemistä.

Liity oman kuntasi tai alueesi järjestöön ja tarjoa apuasi! Auttaa voi myös vaikka ei samalla paikkakunnalla asuisikaan.

Vaikuta suoraan kaivosyhtiöön

Kaivosyhtiöiltä saa odottaa myös lain vaatimuksia korkeampaa yhteiskunta- ja ympäristövastuuta. Ota yhteyttä alueellasi toimivaan malminetsintä- tai kaivosyhtiöön ja ehdota tapaamista tai asukasiltaa. Voitte yhdessä keskustella jo ennen toiminnan aloittamista siitä, kuinka toiminnasta saadaan mahdollisimman paljon paikallisia asukkaita ja luontoa kunnioittavaa.

Kaivostavoitteemme

Emme vastusta kaivostoimintaa sinänsä. Luonnonvaroja ei kuitenkaan voida riistää kestävän tulevaisuuden kustannuksella.

Lue kaivostavoitteemme

Näin estämme
kaivoshaittoja

Vaikutamme maamme kaivoslakiin sekä kaivosten lupaprosesseihin, lausumme ja viestimme ongelmista. Seuraamme kaivosten ympäristövaikutuksia tarvittaessa myös maastossa.

Tutustu kaivostoimintaamme