Vastustamme Hannukaisen kaivossuunnitelmaa

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt valituksen Hannukaisen kaivospiirin määräämispäätöksestä. Luonnonsuojeluliitto vaatii Tukesin tekemää päätöstä kumottavaksi, koska se on kaivoslain, luonnonsuojelulain ja vesienhoitolain vastainen.

Lue lisää Hannukaisesta

Tuemme Heinäveden kaivosta vastustavaa liikettä

Beowulf Miningin tytäryhtiön suunnittelema grafiittikaivoshanke aiheuttaa vakavan ja kauaskantoisen ympäristön pilaantumisen vaaran. Kaivoksen haitat voivat ulottua myös laajemmin Saimaaseen. Pro Heinävesi -liike kamppailee kaivosta vastaan.

Lisää Pro Heinävedestä

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kaivosopas

Koostimme kaivoslaista ja kaivoshankkeiden viranomaisaiheista oppaan vuonna 2013. Niin luonnonsuojeluaktiivit kuin tavalliset kansalaisetkin kaipaavat tietoa malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta ympäristönsuojelun näkökulmasta. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi Suomen luonnonsuojeluliitto on laatinut tietopaketin, jonka tarkoituksena on auttaa kansalaisia seuraamaan kaivoshankkeiden luvituksen vaiheita ja käyttämään niihin liittyviä osallistumiskanavia.

Lataa Kaivosopas (pdf)

Kaivannaisten maailmantalous -opas

Luonnonvarojen ylikulutus ja kestämätön käyttö on merkittävä uhka kestävälle kehitykselle. Monet ihmiskunnalle tärkeät mineraalit ovat käymässä vähiin, ja Suomessakin etsitään kuumeisesti tapoja jatkaa luonnonvarojen rajoittamatonta kulutusta kestävällä tavalla. Julkaisimme Kaivannaisten maailmantalous -oppaan vuonna 2015.

Lataa opas (pdf)

Kaivostavoitteemme

Emme vastusta kaivostoimintaa sinänsä. Luonnonvaroja ei kuitenkaan voida riistää kestävän tulevaisuuden kustannuksella.

Lue kaivostavoitteemme

Tule mukaan

Voit osallistua kaivosten lupaprosesseihin kertomalla mielipiteesi, allekirjoittamalla vetoomuksia sekä olemalla yhteydessä suoraan kaivosyhtiöihin.

Katso mitä voit tehdä