Kaivokset

Kaivostoiminta Suomessa on lisääntymässä ja se luo painetta luontoa, lajeja, vesistöjä, retkeilyä ja muita luonnonarvoja kohtaan. Luonnonsuojeluliitto työskentelee aktiivisesti kaivostoiminnan ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden puolesta.

Etusivu Mitä me teemme Kaivokset

Kai­vos­ta­voit­teem­me

Emme vastusta kaivostoimintaa sinänsä. Luonnonvaroja ei kuitenkaan voida riistää kestävän tulevaisuuden kustannuksella.

Lue kaivostavoitteemme

Näin estämme
kai­vos­hait­to­ja

Vaikutamme maamme kaivoslakiin sekä kaivosten lupaprosesseihin, lausumme ja viestimme ongelmista. Seuraamme kaivosten ympäristövaikutuksia tarvittaessa myös maastossa.

Tutustu toimintaamme

Tule mukaan

Voit osallistua kaivosten lupaprosesseihin kertomalla mielipiteesi, allekirjoittamalla vetoomuksia sekä olemalla yhteydessä suoraan kaivosyhtiöihin

Katso mitä sinä voit tehdä

Ajankohtaista

Luonnonsuojeluliiton lausunto kaivoslain muutostarpeiden selvittämisestä

Suomen luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan Työ- ja elinkeinoministeriön antama selvitys kaivoslain muutostarpeista on suppea ja riittämätön. Selvitystä ei myöskään voida pitää täysin riippumattomana. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että näin merkittävässä asiassa CETA-sopimuksen hyväksymisen mahdolliset riskit tulisi myös selvittää kaivoslakia laajemmin, koska kaivostoiminnan sääntely perustuu merkittävästi muuhun ympäristölainsäädäntöön.

Lue lisää