Yritysten rooli yhteiskunnassamme on merkittävä. Yritysten toiminnalla on suuri vaikutus myös luontoon ja ympäristöön. Ilmasto on näkynyt yritysten vastuullisuustyössä jo pitkään, ja hiilijalanjäljen pienentämiseen on alettu tarttua. Yrityksen ympäristövaikutukset ulottuvat kuitenkin laajemmalle: ilmastokriisin ohella puhutaan nykyään yhä enemmän luontokadosta.

Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on todellisuutta myös Suomessa. Ihmistoiminnan vaikutuksesta joka yhdeksäs laji ja joka toinen luontotyyppi on uhanalainen. Hyvä uutinen on, että tähänkin haasteeseen löytyy ratkaisuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Kokosimme alle kuusi tärkeintä yrityksen luontotekoa.

 

Ulkoiset vaikuttamismahdollisuudet

1. Tee kanssamme töitä monimuotoisuuden puolesta

Meillä Luonnonsuojeluliitossa on pitkä kokemus tuloksellisesta, konkreettisesta luonnonsuojelutyöstä yhteistyössä yritysten kanssa. Lue lisää ja ota yhteyttä yritysyhteistyötiimiin. Olemme tehneet kumppaneidemme kanssa muun muassa:

2. Anna tukesi tulokselliselle luonnon- ja ympäristönsuojelutyölle

Luonnonsuojeluliiton kannatusyrityksenä olet mukana pysäyttämässä luontokatoa Suomen suurimman ja vaikuttavimman ympäristöjärjestön kanssa.

3. Vaikuta itse aktiivisesti luonnon puolesta

Varmista ettei yrityksesi tai etujärjestösi toimi jarruna luontokadon pysäyttämisessä. Edistä luonnon monimuotoisuuden kannalta suotuisaa lainsäädäntöä ja päätöksiä.

Yrityksen sisäiset toimenpiteet

4. Katso vastuullisuustavoitteiden asettelussa kokonaisuutta

Käy läpi yrityksesi ilmastotoimet: Auttavatko nämä myös luontokadon torjunnassa vai ovatko ne luonnon kannalta ongelmallisia? Olennaista on tunnistaa merkittävimmät vaikutukset ja puuttua niihin huomioiden, että ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet tukevat toisiaan.

5. Kiinnitä huomio hankintaketjuihin

Huolehdi, että hankintaketjut ovat avoimia ja vastuullisia. Ulota tavoitteet kaikkiin ketjun osiin raaka-aineista lopputuotteisiin sekä tuotteiden käyttöön ja kierrätysmahdollisuuksiin.

6. Ole kunnianhimoinen tavoitteenasettelussa

Kunnianhimoiset tavoitteet varmistavat, että toimintasi tuottaa kokonaisuudessaan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Pyri siis luontoon ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta nettopositiivisuuteen. Oikea järjestys on:

  1. haittojen välttäminen
  2. haittojen lieventäminen
  3. haittojen korjaaminen ja alueiden ennallistaminen
  4. haittojen ekologinen kompensaatio

Luonnonsuojeluliiton alla toimivat Ekokompassi ja EKOenergia auttavat myös mielellään yritystäsi pyrkimyksessä kohti luonnon monimuotoisuuden kannalta parempaa toimintaa.

Suomalainen luontokato

Suomi ei ole vain meidän ihmisten kotimaa. Jaamme metsämme hömötiaisten kanssa, virtojamme tarvitsee myös taimen, soillamme astelee meidän lisäksemme myös suokukko.

Lue lisää luontokadosta

Lahjoita luonnolle

Yritykset voivat tukea luonnonsuojelutyötä lahjoituksella, jonka voi suunnata haluamalleen kohteelle.

Tee lahjoitus