Suomalainen luontokato

Suomi ei ole vain meidän ihmisten kotimaa. Jaamme metsämme hömötiaisten kanssa, virtojamme tarvitsee myös taimen, soillamme astelee meidän lisäksemme myös suokukko. Joka yhdeksäs suomalainen laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Joka toinen luontotyyppi eli lajien elinympäristö Suomessa on uhanalainen. Kun elinympäristö häviää, katoavat myös siitä riippuvaiset lajit. Luontokato on todellisuutta myös Suomessa.

Lue lisää luontoteoista

Kuva: Eero Saarela / Vastavalo

Siirry sisältöön

Lue lisää

 • Liito-orava

  Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

 • Suurpedot

  Suurpedot ovat olennainen osa Suomen luontoa. Suomen suurpetokantoja tulee suojella ja hoitaa järkiperäisesti. Luonnonsuojeluliitto tukee petovahinkoja ehkäisevää toimintaa ja järjestää muun muassa petoaitatalkoita.

 • Maakotka

  Maakotka on ollut Suomessa vuosikymmeniä vainottu petolintu. Uhanalainen maakotka ja erityisesti sen pesä on suojeltu. Sitä suojaavat EU:n lintudirektiivi ja Suomen luonnonsuojelulaki. Suomen luonnonsuojeluliitto on auttanut maakotkia esimerkiksi rakentamalla niille tekopesiä.

 • Kuukkeli

  Kuukkeli on yksi taantuneimmista metsälinnuistamme. Se on paikkalintu, joka saattaa jäädä pesimäreviirilleen vaikka se osin kaadettaisiinkin. Jos koko reviiri kaadetaan, kuukkeli joutuu etsimään uuden.

Tee luontoteko

Suomalainen luontokato on meidän suomalaisten aiheuttamaa, mutta me voimme sen yhdessä myös pysäyttää. Tule mukaan tekemään luontotekoja!

Tule mukaan

Lahjoita luonnolle

Vain me suomalaiset voimme pelastaa luontomme ja pysäyttää luontokadon. Tee luontoteko – lahjoita luonnolle!

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi